Bent u als lab klaar voor de AVG? LABinsights stelde een dossier op over de eisen en uitdagingen die de AVG stelt aan laboratoriumorganisaties. Experts maken u wegwijs rond AVG, zodat u weet wat u wel en vooral niet moet doen. Ontvang waardevolle tips over hoe u AVG-conform kunt werken. Zo verzekert u zich dat waardevolle patiënten-data ook in de toekomst voor uw organisatie en onderzoek beschikbaar blijven. Wilt u het dossier AVG gratis ontvangen? Neem dan contact met ons op De AVG is de Nederlandse invulling van de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. De laboratoriumwereld moet dus al bijna twee jaar voldoen aan de AVG, maar de praktijk blijkt weerbarstig. De medische sector heeft nog altijd veel vragen over het AVG-conform werken. In een samenwerking met Bert Eussen (Erasmus Medisch Centrum AMC) en Peter Walgemoed (Carelliance en Surfnet) en Peter Boogaard krijgt u antwoorden over de impact van de AVG op het datagebruik in de medische sector. We geven u tips om de AVG-eisen te vertalen naar de dagelijkse praktijk en hier als organisatie uw voordeel mee te doen. Het is essentieel dat iedereen, ongeacht zijn functie, zich bewust is van rechten en impact van deze wetgeving. Immers, niets is meer privé dan ons eigen DNA. Onze doelstelling is met deze serie columns in begrijpelijke taal een bijdrage te leveren aan de AVG-discussie, zodat u beseft welke aspecten en technologieën hierbij een rol kunnen gaan spelen en hoe u het beste kunt handelen. Wilt u het dossier AVG gratis ontvangen? Neem dan contact met ons op.