In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Werken met gevaarlijke stoffen brengt de nodige risico's met zich mee voor de gezondheid van de medewerkers en het milieu. Om die reden controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie streng op het gebruik ervan en het op orde hebben van de registratie gevaarlijke stoffen. Naast de risico's voor onze gezondheid en het milieu kan het niet op orde hebben van het beleid gevaarlijke stoffen ook leiden tot negatieve publiciteit voor de organisatie. Onderstaande wijzigingen met betrekking tot wetgeving gevaarlijke stoffen worden begin 2022 van kracht. Artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit Het is wettelijk verplicht om het beleid gevaarlijke stoffen op orde te hebben. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat organisaties die te maken hebben met gevaarlijke stoffen op de werkplek moeten voldoen aan de nadere Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) verplichtingen voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Op dit moment is de boete bij het niet op orde hebben van het beleid gevaarlijke stoffen lager dan het niet op orde hebben van een algemene RI&E. Hierdoor ontbreekt vaak de prikken voor het nemen van de juiste maatregelen en nemen organisaties die te maken hebben met gevaarlijke stoffen een afwachtende houding aan waar onmiddelijke actie gewenst is. Om die reden zullen organisaties waar het beleid gevaarlijke stoffen niet op orde is direct beboetbaar worden. Ook zal het bijbehorende normbedrag omhoog gaan. Aanpassing van de beboetbaarheid bij overtreding van Artikel 4.10a Arbeidsomstandighedenbesluit In Artikel 4.10a van het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat iedere werknemer de gelegenheid moet krijgen op een arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor aanvang van de werkzaamheden waarbij blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan ontstaan. Een onderzoek dat opnieuw moet worden aangeboden door de werkgever, wanneer een collega van die werknemer is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en daardoor gezondheidsschade heeft opgelopen, dan wel er een aantoonbare ziekte is geconstateerd die het gevolg zou kunnen zijn van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In die situatie moet een werkgever het onderzoek op eigen initiatief of op initiatief van betrokken werknemer aanbieden. GRATIS E-BOOK: Veilig werken met gevaarlijke stoffen Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal organisaties het beleid gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. De wetgeving wijzigt regelmatig en hierdoor is het moeilijk om over alles op de hoogte te zijn en te blijven. Alles weten over de (lokale) wetgeving en de registratieverplichtingen? Dan sturen wij u graag gratis het E-book: Veilig werken met gevaarlijke stoffen toe. Dit E-book bevat naast informatie over de wettelijke verplichtingen ook een groot aantal praktische tips. Het E-book ontvangen? Stuur dan een e-mail naar wesley.jacobs@itis.nl.

Geschreven door
risico'sArbeidsinspectieRI&E