Dit praktische boek gaat over de rol van de eerstelijns leidinggevende in het bevorderen van veilig gedrag op het werk. De eerstelijns leidinggevende heeft als schakel tussen de werkvloer en het management van alle partijen de meeste invloed op het gedrag van medewerkers. Diens invloed wordt in de vorm van zeven competenties en aan de hand van een op feiten gebaseerde casus beschreven. Je kunt deze zeven factoren het beste vergelijken met knoppen waaraan je als leidinggevende kunt draaien om het gedrag van een medewerker te beïnvloeden. Uit ongevalsanalyse blijkt dat de meeste winst op het gebied van veilig werken valt te behalen door veilig gedrag te versterken. De auteur gebruikt hierbij de door hemzelf ontwikkelde methode Brain Based Safety. Deze methode vertaalt recente kennis van het brein in het bevorderen van veilig gedrag in organisaties. De zeven competenties van veilig gedrag zijn: 1) Prioriteren: de veilige keuze maken 2) Voorbeeld zijn 3) Risico’s beseffen en hanteren 4) Regels geven en bewaken 5) Sociale veiligheid creëren en bewaken 6) Paraatheid monitoren 7) Organiseren van werk en werkomstandigheden Dit boek is vooral van belang voor grotere bedrijven in de chemie en life sciences. Bestelbaar bij Uitgeverij Syntax Media, ISBN 9789491764325, Prijs € 32,-.

Geschreven door