Het Nederlands Forensisch Instituut meldt passende maatregelen genomen te hebben naar aanleiding van het nieuwe coronavirus ter bescherming van medewerkers. Het instituut meldt met een minimale bezetting te proberen een zo veilig mogelijke werkomgeving te realiseren `waarmee we de continuïteit van ons werk niet alleen nu maar ook in de nabije toekomst willen veiligstellen. Dit heeft impact. We richten ons, geheel in lijn met de prioritering van politie en Openbaar Ministerie (OM), alleen nog op zwaardere zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers, zeden en de aanhoudingen op heterdaad.`