Het maken van werkstandaarden en calibratie standaarden is een tijdrovend en precieze werkzaamheid die veel van de analist vraagt. Vaak is men dagen bezig om een werkstandaard van 500 componenten te maken. En wanneer men volgens de SANTE-richtlijnen moet werken volgt een intensieve administratie. Zo schrijft SANTE/12682/2019 dat van alle individuele stokoplossingen de zuiverheid bekend moeten zijn, voorzien moet zijn van een unieke identificatiecode en zodanig worden geregistreerd dat ze volledig traceerbaar zijn (met inbegrip van de leveringsbron, het badgenummer, de datum van ontvangst en de plaats van opslag). De standaarden moeten bij lage temperatuur worden opgeslagen, met uitsluiting van licht en vocht, dat wil zeggen onder omstandigheden die de afbraaksnelheid tot een minimum beperken. Alle handelingen die uitgevoerd worden met de stokoplossingen moeten geadministreerd worden. Axel Semrau heeft een werkstation ontwikkeld dat dit conform de SANTE richtlijnen uitvoert: etiketteren, opslag bij lage temperatuur onder stikstof, uitlezen van 1D en 2D barcodes, gecalculeerd gravimetrisch pipetteren en documenteren, schudden zonder de doppen te perforeren. Een typische pesticide werkstandaard met 500 componenten vergt 5 minuten aan administratie en wordt door de Chronect workstation MultiMix in 20 uur gemaakt.