Met de Microfluidizer® vloeistof processoren heeft Microfluidics dé technologie in huis voor celdisruptie en het genereren van stabiele nano-emulsies en nano-dispersies met een constant uniforme deeltjesgrootte. Van biotech tot nanotechnologie en cosmetica, het toepassingsgebied van de Microfluidizer® is heel divers. Ter oriëntatie staat nu op -de salm en kipp website, de nederlandse dealer- een overzicht van een aantal mogelijke applicaties. Het hart van een Microfluidizer® wordt gevormd door de interactie-kamer met de unieke “parallel path microchannel” architectuur waar de deeltjes tot op nano-niveau worden verkleind door hoge interactiekrachten en werkdruk tot 2.750 bar. Dit resulteert in een meer uniforme deeltjesgrootte, betere productstabiliteit, langere houdbaarheid, lagere sterilisatiekosten en dus lagere productiekosten. Voor celdisruptie ten behoeve van eiwit isolatie geldt bovendien, dat de nauwkeuriger gecontroleerde disruptiekracht hogere opbrengsten aan bruikbaar eiwit oplevert. Dankzij de “parallel path microchannel” architectuur is opschaling van lab naar productie zeer eenvoudig. Microfluidizers zijn verkrijgbaar voor lab, pilot of productie schaal.

Geschreven door