Balansen spelen een belangrijke rol in onderzoek, ontwikkeling, kwaliteitsborging en productie. Verkeerde gewichtsmetingen kosten echter tijd en geld, en schendingen van de wettelijke vereisten kunnen zelfs gezondheids- of milieuproblemen veroorzaken. Voortgaande goede prestaties door het risico te verkleinen dat een apparaat buiten de procestoleranties functioneert, vereist dat het instrument juist is ingesteld en regelmatig door de leverancier wordt gekalibreerd. Tussen die onderhoudsbeurten in dient de gebruiker de weeginstrumenten echter ook regelmatig zelf te testen, zodat storingen vroeg worden ontdekt en verrassingen bij de volgende kalibratie worden voorkomen. Vaak vormen goed vastgestelde routinematige testfrequenties, adequate procedures en goed opgeleid personeel een uitdaging, waarbij waardevolle bronnen worden gebruikt. Lees in deze gids wat van essentieel belang is voor het testen van uw laboratoriumbalans en lees de tips over het plannen van redelijke en geschikte testfrequenties.