Op 1 november 2021 verschijnt een geheel nieuwe, 5e druk in fullcolour van het boek Statistiek, validatie en meetonzekerheid, waarbij de statistische functies van Excel zijn geïntegreerd. In de tekst zijn de excel-onderdelen met kleur gemarkeerd, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden. Dit boek bevat alle statistische basistechnieken voor het laboratorium en verschaft een laboratoriummedewerker de hulpmiddelen voor een juiste toepassing van de statistische technieken die nodig zijn in het werkproces. Er is veel plaats ingeruimd voor praktijkvoorbeelden, waarbij de verschillende soorten laboratoria aan bod komen. Met zijn benadering vanuit de laboratoriumpraktijk en aandacht voor begripsvorming en onderbouwing, is het boek ook geschikt voor toepassing in het onderwijs. In hoofdstuk 2 tot en met 6 worden de statistische basistechnieken behandeld: spreiding, statistische verdelingen, toetsen, regressierekening, variantieanalyse en bemonsteringstechnieken. De excel-functies komen vooral in deze hoofdstukken aan de orde. In hoofdstuk 7 tot en met 11 worden de statistische technieken op het laboratoriumproces toegepast: kwaliteitscontrole, methodevalidatie, robuustheidsonderzoek, meetonzekerheid en methodenvergelijking. Het boek bevat ten slotte een uitgebreide inhoudsopgave, een register, tabellen en samenvattingen per hoofdstuk. Bestelbaar bij Uitgeverij Syntax Media, ISBN 9789491764509, Prijs € 59,-.

Geschreven door