Blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen middels Control Banding (COSHH Essentials)

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
276 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen middels Control Banding (COSHH Essentials)

In Nederland heeft 1 op de 6 mensen te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Dat zijn ruim 1 miljoen mensen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de medewerkers. Dat blijkt ook uit de cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Jaarlijks sterven ruim 3000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Met ruim 2100 slachtoffers is kanker de meest voorkomende beroepsziekte. Ter vergelijking; in 2021 vielen er 581 verkeersdoden in Nederland. Daarom is het wettelijk verplicht voor werkgevers om naast de inventarisatie van de gevaarlijke stoffen ook de blootstelling te beoordelen. Maar welke stoffen zijn nu het meest schadelijke voor de gezondheid? Dat en meer lees je in dit artikel!

Zorgplicht werkgever
In de Arbowet is opgenomen dat elke werkgever de medewerker in staat stelt zijn/haar werk oveilig en gezond doet. Dat betekent bij werken met gevaarlijke stoffen dat de werkgever inventariseert welke risico’s er zijn en men deze gaat aanpakken om het risico zo laag mogelijk te houden. Vervolgens dient de werkgever de maatregelen en de opstelde regels te communiceren aan de medewerkers. De medewerkers dienen zich hier vervolgens aan te houden.

Risicobeoordeling gevaarlijk stoffen
Een goed begin, is het halve werk. Controleer bij alle gevaarlijke stoffen op de werkplek of men deze nog actief gebruikt. Is het gebruik van gevaarlijke stoffen niet meer nodig? Neem hier dan direct afscheid van. Voor de stoffen die wel gebruikt worden op de werkplek is het wettelijk verplicht om de blootstelling te beoordelen. Bij een groot aantal gevaarlijke stoffen wil je natuurlijk inzicht krijgen in de stoffen die het grootste risico met zich meebrengen voor de gezondheid van de medewerkers. Voor deze stoffen wil je namelijk als eerste toetsen of de blootstelling voldoet aan de wettelijke grenswaarde. Dat kun je doen aan de hand van Control Banding, met behulp van de COSHH Essentials methodiek.

Control banding / COSHH Essentials
De afkorting COSHH staat voor Control of Substances Hazardous to Health Regulations. Deze wet verplicht werkgevers om de risico’s van gevaarlijke stoffen te beheersen en te verminderen. In het Verenigd Koninkrijk zijn organisaties die te maken hebben met gevaarlijke stoffen op de werkplek verplicht om de wet, zoals beschreven in de Control Guidance Sheets, te implementeren. Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie is bekend met de COSHH Essentials methodiek.

Met de COSHH Essentials methodiek kan men aan de hand van H-znnen en de mate van blootstelling bepalen welke stoffen het grootste risico met zich meebrengen voor de gezondheid van de medewerkers. Hiervoor kan men gebruik maken van een Hazard Classification Matrix. Voor de stoffen die het meest schadelijk zijn begint men met het beoordelen van de blootstelling door gebruik te maken van bijvoorbeeld de Advanced Reach Tool (ART). Deze tool is gebaseerd op een Tier 2 blootstellingsmodel. Na het beoordelen van de blootstelling met deze tool is het doen van een aanvullende onderbouwing niet nodig. Dat is wel het geval wanneer je gebruik maakt van de COSSH Essentials methodiek of bijvoorbeeld de ECETOC-TRA methodiek. Die laatste methodiek wordt gebruikt bij het beoordelen van de blootstelling in de applicatie van Toxic.

Gratis digitale poster Classification Matrix
Wil jij snel inzichtelijk maken welke stoffen het grootste risico met zich meebrengen voor de gezondheid van de medewerkers? Vraag dan onze gratis poster aan met daarop de classification matrix. Aan de hand van de H-zinnen en de duur van de blootstelling kan men op de werkplek binnen enkele seconden bepalen in hoeverre de stof risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid. Stoffen in hazard group D & E kunnen gezien worden als zeer groot risico voor de gezondheid van de medewerkers.

De gratis poster digitaal ontvangen? Stuur dan een bericht naar: [email protected]

Contacticon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen middels Control Banding (COSHH Essentials)

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer