Anouk de Ronde ontwikkelde een unieke methode waarmee vingersporen in strafzaken op termijn nog beter geanalyseerd kunnen worden. De Ronde, aldus een persbericht van VU Amsterdam, bestudeert met haar onderzoek ‘Vingersporen op activiteitsniveau’ als eerste ter wereld wat deze vertellen over de handelingen van mensen op het moment dat zij vingersporen achterlaten. “De locatie en de richting van de vingersporen en het type vinger dat de afdruk achterlaat, geven hierover waardevolle informatie,” aldus de Ronde. Ze trekt deze conclusie op basis van experimenten die ze de afgelopen vier jaar deed, waarna ze de meetgegevens naar een wiskundig model vertaalde. “Er is nog wel meer onderzoek nodig voordat deze aanpak in de praktijk toegepast kan worden,” benadrukt De Ronde, want de experimenten vonden tot nu toe plaats onder laboratoriumcondities. De Ronde voerde het onderzoek uit binnen het lectoraat Forensich Onderzoek van de HvA en werkte samen met het Nederlands Forensisch Instituut en de Politieacademie.

vingersporen