Kennis over de interactie tussen verpakking en voedsel is van groot belang voor de voedingsmiddelenindustrie. Zowel de mogelijke overdracht van componenten van een product naar de verpakking als de migratie van ongewenste verbindingen van de verpakking naar het voedingsproduct kunnen namelijk een effect hebben op de smaak of de geur. In een GERSTEL application note wordt beschreven hoe deze mogelijke overdracht te beoordelen of te bepalen is voor de verpakking van drie verschillende merken koekjes, crackers en snoepgoed. Hiervoor is een GERSTEL MultiPurpose Sampler (MPS) gecombineerd met een Thermal Desorption Unit (TDU) en een Cooled Injection System (CIS 4) PTV-type Inlet voor de geautomatiseerde Directe Thermische Extractie (DTE) analyse. Directe Thermische Extractie Een kleine hoeveelheid van het monster wordt in een lege thermische desorptiebuis geplaatst en vervolgens wordt het onder een stroom van inert gas in de thermische desorptie-eenheid verwarmd om vluchtige en semi-vluchtige verbindingen uit het monster vrij te maken. De analyten worden opgevangen en vervolgens bepaald via een GC/MS systeem. De Directe Thermische Extractie vereist weinig monstervoorbereiding en kan ingezet worden voor een sporenanalyse van het verpakkingsmateriaal. Zo werd door deze extractie Benzaldehyde aangetoond in één merk van de snoepverpakkingen en bleek deze 79 ± 6 ng te zijn in 25 mg van de verpakking. In de application note worden de resultaten weergegeven van de Directe Thermische Extractie en aangetoond dat deze extractie een zeer goede methode is voor kwantificering en beoordeling van mogelijk overdracht van verbindingen tussen verpakkingen en voedingsproducten. Daarnaast is voor deze methode weinig monstervoorbereiding vereist. De GERSTEL MPS/TDU/CIS biedt een veelzijdig platform voor kwalitatieve analyse van verpakkingen van voedselproducten. Verschillende technieken kunnen snel worden toegepast op dezelfde monsters, die de nodige gegevens opleveren voor kwaliteitscontrole, probleemoplossing bij productontwikkeling of concurrentieanalyse. Met het juiste gebruik van standaarden kan elk van de technieken worden gebruikt voor kwantitatieve analyse, zoals aangetoond door de kwantificering van Benzaldehyde in het snoepgoed.

migratie