Op bezoek bij Aqualysis Waterlaboratorium geeft Hans Kieftenbelt, coördinerend analist Chemie, uitleg over de inzet van de Formacs-analyzer van Skalar voor de bepaling van totaal stikstof. De analyseprestatie van het instrument, dat slechts stroom en lucht gebruikt, wordt momenteel vergeleken met de uitkomsten van klassieke Kjeldahl-opstellingen die nu nog de ruggengraat vormen voor totaal stikstofbepalingen in dit lab. De benchtop-apparatuur van Skalar scoort tot nu toe in het vergelijkende onderzoek uitstekend. Alle tekenen wijzen erop dat Aqualysis een milieuvriendelijk alternatief tot zijn beschikking krijgt voor de vervuilende en arbeidsintensieve Kjeldahl-methode.

Kieftenbelt: “Deze TOC/TN-analyzer heeft hoge katalytische verbranding, waardoor NO-gas gevormd wordt, en dat wordt gedetecteerd, samen met deze stikstofdetector die eraan gekoppeld is. Zo kunnen we tegelijkertijd ‘Totaal Koolstof’ en ‘Totaal Stikstof’ bepalen. ‘Totaal Stikstof’ is een heel belangrijkere heffingsparameter voor de waterschappen. Daarom is het belangrijk dat we overgaan op dit systeem, omdat het een hele schone techniek is. Bij de oude mineralisatiemethode voor de Kjeldahl-stikstof wordt seleen en zwavelzuur gebruikt, een vervelende en vervuilende destructie.” In het kader van de ISO 202361 (1 – zie voetnoot) is er een project gestart met Skalar om met inzet van de speciale TNb-module de stikstofgehaltes beter te kunnen gaan meten. Deze nieuwe norm moet leidend worden in de totaal stikstof-
bepalingen bij de waterschappen.

Wat zijn de perspectieven om over te gaan op dit alternatief? “Zoals ik al zei, we meten normaal door middel van Kjeldahl-stikstof nitraat en nitriet. Dat bij elkaar opgeteld is het totaal stikstofgehalte, maar dus op een heel vervuilende manier, terwijl dat met deze detector, in combinatie met hoge temperatuur verbrandingstechniek, heel schoon kan. We vergelijken nu de monsteranalyses uit deze TOC/TN-analyzer met de resultaten van de klassieke methode.” Hiccups zijn er nog wel, maar lijken met de nieuwe stikstofmodule overwonnen te worden. “Bij een te lage temperatuur vonden we tot nu toe geen goede vergelijking, zaten we altijd te laag, en we hopen dat we nu met gebruik van deze stikstofmodule een beter rendement krijgen. Ik denk dat dit de toekomst heeft. We zijn ook met de andere waterschappen in gesprek: dit heeft wel potentie, ja!”

________________________________________________
1: Norm NBN ISO 20236:2020 waterkwaliteit door middel van de bepaling van totaal organische koolstof (TOC), opgeloste organische koolstof (DOC), totaal gebonden stikstof (TNb) en opgeloste gebonden stikstof (DNb ) na katalytische oxidatieve verbranding op hoge temperatuur (ISO 20236: 2018).