Praktische statistiek met Excel 2 voor methodevalidatie

icon.calendar.dark
4 april - 21 mei 2024
Laatste wijziging: 12 januari 2024

Een goede statistische verwerking van meetgegevens wordt steeds belangrijker op laboratoria. Niet alleen omdat nieuwe analysemethoden steeds meer meetgegevens genereren, maar ook door de strenger wordende kwaliteitseisen van klanten en de groeiende aandacht voor validatie van analyseapparatuur.

Iets voor jou?

Je bent een laboratoriummedewerker of engineer op minimaal mbo- of hbo-(bachelor)niveau. Je hebt in jouw dagelijkse praktijk te maken met het verwerken en beoordelen van meetgegevens. Je hebt weinig ervaring met de algemene principes van statistiek.

Je hebt behoefte aan een praktijkgerichte cursus met begeleiding bij de integratie op het eigen werk.

Voor de cursus Praktische statistiek met Excel 2 (methodevalidatie) heb je de cursus Praktische statistiek met Excel 1 (kwaliteitscontrole) gevolgd of heb je die voorkennis op een andere manier opgedaan. In het laatste geval controleren we jouw voorkennis met een ingangstoets.

Praktische statistiek met Excel 2: methodevalidatie

Deze cursus is het vervolg op Praktische statistiek voor het laboratorium 1. Alle statistiek die nodig is voor meetsysteemanalyse en de validatie van methoden en instrumenten komt hier aan bod.

Uiteindelijk zal je in staat zijn toetsen toe te passen (o.a. gepaarde t-toets en ANOVA), uitbijters aan te tonen, regressie uit te voeren en meetonzekerheid vast te stellen. De focus ligt daarbij op de interpretatie van de uitkomsten van de betreffende statistische functies in Excel en het opzetten van spreadsheets.

Het programma

+ Korte herhaling toetsen deel 1
+ Gepaarde t-toets
+ Uitbijtertoetsen voor individuele waarden en gemiddelden: Dixon-Q, Grubbs
+ Uitbijtertoets voor spreidingen: Cochran
+ Onbetrouwbaarheid van de standaarddeviatie en de Chi-kwadraat verdeling
+ Foutenvoortplanting in functies
+ Meetonzekerheid
+ ANOVA: analyse van variantie bij één factor
+ Meervoudige ANOVA
+ Correlatie en correlatiecoëfficiënt
+ Regressie voor kalibratielijnen
+ Het bouwen van statistische spreadsheets in Excel 2003, 2007 of 2010
+ Power en sample size
+ Interlaboratorium testen
+ Procedure voor validaties

Werkvorm

De cursussen zijn zeer praktisch van opzet. Uitgangspunt is de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Je leert vooral de geschikte statistische tool bij de gewenste analyse te kiezen. Vervolgens leer je de uitkomsten van de statistische bewerkingen te interpreteren en de juiste conclusies te trekken.

Veel oefenen met deze materie is essentieel voor het slagen van de cursus. Statistiek moet je doen. Daarvoor gebruiken we Microsoft Excel. Iedereen heeft dat pakket namelijk ter beschikking.

Bovendien beschikt Excel over veel handige tools voor statistische bewerkingen. De opgaven verlevendigen de theorie en maken deze direct toepasbaar voor de eigen werksituatie. De digitale uitwerkingen kun je ook gebruiken als sjabloon voor jouw eigen datasets.

De docenten zijn verder bekend met andere statistische pakketten als Minitab, Design Expert, StatGraphics en GraphPad. Het is mogelijk die pakketten eventueel ook in te schakelen.
Op dag 2 vande cursus krijg je een aantal zelfstudieopdrachten mee, waarmee je de theorie en tools van de eerste 2 dagen leert toe te passen binnen je eigen werkomgeving.

Daar zijn ca. 8 uren mee gemoeid. Op de derde dag bespreken we vervolgens deze opdrachten en de eerste ervaringen.

Dit alles gebeurt onder begeleiding van ervaren docenten, die hun sporen op gebied van statistiek binnen laboratoria bij vele bedrijven hebben verdiend.

Alle pluspunten op een rij:

+ Veel tijd voor oefeningen in Excel (inclusief het ontwerpen van spreadsheets)
+ Overzichtelijke aanpak statistische tools
+ Veel aandacht voor integratie op het eigen werk
+ Instructie en begeleiding door experts in het vakgebied

Studiebelasting

Deze cursus duurt 2 achtereenvolgende dagen plus 1 terugkomdag.

Diploma

Na afloop van de cursussen ontvang je een bewijs van deelname.

Resultaat

Na het volgen van de cursus Praktische statistiek met Excel 2 (methodevalidatie) kun je:
+ Het verschil tussen validatie van een toestel en validatie van een methode aangeven.
+ Verschillende statistische parameters ten behoeve van de validatie van een methode uitrekenen en interpreteren.
+ Relevante statistische testen toepassen (o.a. t-test, f-test, etc.)
+ Spreadsheets voor de toepassing en berekening van bovenstaande testen en parameters opstellen.

Opleidingsplaats en startdata:
Je kunt de opleiding volgen in Breda. De exacte data en locaties vind je op onze website.

Studiekosten en inschrijven:
De studiekosten van deze opleiding vind je op onze website. Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding.