Specialist in arbeidsomstandigheden in laboratoria Bewust omgaan met gevaarlijke stoffen en biologische agentia Minder fysieke belasting op de werkplek On the road to zero: minder kankerverwekkende stoffen op de werkplek Voorbereiden op kleine chemische incidenten Gestructureerd beleid rond gevaarlijke stoffen Betrekken en motiveren van medewerkers in gezamenlijke workshops Ventilatieperikelen beoordelen vanuit een andere hoek Veiligheidscultuur: vergroten van draagvlak Ondersteuning bij wettelijke verplichtingen

Expertises

kwaliteit, arbo & milieuErgonomieGevaarlijke stoffengevaarlijke agentiabiologische agentia

Contact

Neem contact op met I. van 't Leven Iris Advies

Info