Rol van bhv-ers in een laboratorium

icon.calendar.dark
13 juni 2024
Laatste wijziging: 12 januari 2024

Avans+, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Met meer dan 200 bachelor-, postbachelor- en masteropleidingen is Avans+ de toonaangevende opleider voor professionals. Persoonlijke benadering en praktisch toepasbare kennisverwerving staan centraal. Diverse locaties door heel Nederland; altijd dichtbij! Ook incompany trajecten.

Inleiding
Laboratoria zijn bijzondere werkruimtes. Als laboratorium­ medewerker heb je te maken met een grote variëteit aan bronnen van gevaar die kunnen leiden tot bijzondere incidenten.

Als standaard opgeleide bhv-­er kun je mogelijk moeite hebben om deze gevaren te bestrijden.
Deze cursus biedt bhv­-ers de mogelijkheid zich bij te scholen op specifieke laboratoriumsituaties.

Voorbeelden van dit soort incidenten zijn:
+ Het stukvallen van een fles met sterk zuur of organisch oplosmiddel met kans op bedwelming, brand en explosie.
+ Blootstelling aan bepaalde chemicaliën en gassen.
+ Een beginnende brand waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
+ Het ontsnappen van bepaalde micro­organismen.
+ Een onbedoelde lozing op het riool.
+ Een medewerker die met zijn hand bekneld raakt in een apparaat.
+ Zuurkasten of laminair­flowkasten die plotseling uitvallen.

Om het letsel en schade te beperken moet je adequaat kunnen ingrijpen. Enkele voorbeelden:
+ Zomaar bij een beginnende brand met water gaan blussen kan de situatie juist verergeren, omdat bepaalde chemische stoffen juist met water reageren.
+ Standaard conform het bhv­plan bij een brand de totale ventilatie uitzetten, kan veroorzaken dat giftige of radioactieve stoffen vanuit de zuurkasten de werkruimte in komen.
+ Niet weten waar de afsluiters van bedrijfsstoffen zitten als gassen, water en elektriciteit (potentiële ontstekingsbronnen) kan de zaak doen escaleren.
+ Bij een morsincident het verkeerde absorptiemiddel gebruiken.
In deze cursus leer je goed voorbereid te zijn op deze en andere calamiteiten. Tevens oefen je met enkele scenario’s.

Iets voor jou?

Je bent een bedrijfshulpverlener binnen een laboratorium of speelt als laboratoriummedewerker een rol in de veiligheid en gezondheid binnen jouw laboratorium. Je hebt een bhv­diploma en wil dit uitbreiden met bhv­kennis op laboratoriumgebied. Je hebt minimaal mbo werk­ en denkniveau en hebt kennis van en ervaring in laboratoriumwerk.

Programma

Afhankelijk van de leerwensen van de deelnemers zal een keuze worden gemaakt uit de volgende mogelijke onderwerpen:

+ De risico-inventarisatie en -evaluatie
Welke gevaarbronnen en restrisico’s zijn nog aanwezig binnen het laboratorium?

+ Verschillende categorieën gevaar bronnen
Welke gevaarlijke bronnen zijn er aanwezig en wat zijn de mogelijke scenario’s bij bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, pathogene micro­organismen en genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), brandgevaar binnen een laboratorium, radioactieve stoffen en apparatuur en elektriciteitsvoorzieningen.

+ De te nemen preventieve maatregelen
Inrichting van laboratoria, decontamineerbaarheid, containment/barrières, opslag van stoffen, de plaats van de afsluiters van bedrijfsstoffen, ventilatievoorzieningen, zuurkasten, detectieapparatuur, deskundigheidseisen, enz.

+ De te nemen repressieve maatregelen
Calamiteitensets/calamiteitenkarretje, informatievoorzieningen: SDS­en en WIK’s, getrainde BHV­ers, meetapparatuur, absorptiemiddelen, desinfectantia, decontaminatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, procedures, post­ expositie protocol, enz. Relatie wordt gelegd met de reeks: proactie, preventie, preparatie, repressie.

+ Oefenen van scenario’s
We oefenen zo realistisch mogelijk met verschillende scenario’s. Hierbij gaan we zoveel mogelijk in op de specifieke situaties op jouw laboratorium en die van de andere deelnemers.

Werkvorm

De cursus is praktisch van opzet. Ter voorbereiding lever je voor deze cursus het volgende aan:
+ 1 of 2 zelfbedachte incidentenscenario’s voor je eigen laboratoriumsituatie.
+ Een lijstje met wat je denkt nodig te hebben aan kennis (zie onderwerpen in het programma) en materialen om je zelfgekozen incidenten te kunnen beheersen.

Op basis van de vooraf geïnventariseerd interesse van de deelnemers zal een keuze worden gemaakt uit bovengenoemde onderwerpen.
Er is veel ruimte voor discussies met docent en andere deelnemers.
Op verzoek kunnen we aanvullend op deze cursus binnen jouw eigen bedrijf specifieke maatwerk trainingen verzorgen.

Studiebelasting

De cursus duurt 1 dag.

Diploma

Na afloop van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Resultaat

Na afloop van de cursus ben je in staat om binnen je eigen laboratorium adequater te reageren op incidenten.

Opleidingsplaats en startdata:
Je kunt deze opleiding volgen in Breda. Je vindt de startdata op de website.

Studiekosten en inschrijven:
De studiekosten van deze opleiding vind je op de website. Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager via ons telefoonnummer (lokaal tarief).