Header visual of : ISO 15189:2022 praktisch interpreteren | 9 september 2024

ISO 15189:2022 praktisch interpreteren | 9 september 2024

icon.calendar.dark
9 september 2024
Laatste wijziging: 20 november 2023

In deze cursus krijg je overzicht van de normelementen uit de kwaliteitsnorm ISO 15089:2022. Je krijgt alle ins en outs over de ISO 15189:2022.

Daarnaast leer je over de samenhang tussen de verschillende criteria en krijg je inzicht op welke manieren je aan de criteria kunt voldoen. De praktische invulling van normcriteria staat centraal.

Tenslotte wisselen we met jou van gedachten over hoe je bewustwording (awareness) van de norm creëert bij medewerkers van laboratoria.

Jij bent
Kwaliteitscoördinator, laboratoriummanager, medisch laboratoriumspecialist of (hoofd)analist

Inhoud

  1. Inleiding: principes van kwaliteitsmanagement en achtergronden van accreditatie en certificatie.
  2. ISO 15189:2022: je krijgt de inhoud en structuur van de norm toegelicht.
  3. Eisen aan management en organisatie: interpretatie en verduidelijking van de eisen die gelden voor organisatie- en managementsysteem waaronder inkoop, beleid, directiebeoordeling, corrigerende en preventieve maatregelen en documentatiesysteem.
  4. Technische eisen: we bespreken de eisen voor de vaktechnische aspecten waaronder selectie en validatie van methoden, kwaliteitscontroles, rapportage en herroepen van uitslagen, risicomanagement en procesverbetering, eisen aan het laboratorium informatiemanagement.