Fysisch-chemische eigenschappen van organische verbindingen

icon.calendar.dark
6 september - 20 december 2024

Avans+, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Met meer dan 200 bachelor-, postbachelor- en masteropleidingen is Avans+ de toonaangevende opleider voor professionals. Persoonlijke benadering en praktisch toepasbare kennisverwerving staan centraal. Diverse locaties door heel Nederland; altijd dichtbij! Ook incompany trajecten.

Inleiding
Wanneer je binnen je werk betrokken bent bij het ontwikkelen van nieuwe analysemethodes of de structuur-opheldering van verbindingen, heb je inzicht nodig in de fysisch-chemische eigenschappen van moleculen. Soms is die kennis in de loop der jaren verwaterd. Het gaat dan vaak over vragen als:

 • Hoe kan ik de ruimtelijke structuur van een verbinding bepalen?
 • Hoe zit het (ook weer) met de naamgeving van verbindingen?
 • Waarom lost de ene verbinding wel in water op en de andere niet?
 • Waarom gedraagt de ene verbinding zich als een zuur en de andere als een base?
 • Hoe voorspel ik het absorptiemaximum van een verbinding?
 • Wat maakt de ene verbinding vluchtiger dan de andere?
 • Welk oplosmiddel kies ik voor een monster?
 • Hoe kan ik logische keuzes maken voor de (chromatografische) scheiding van verbindingen?
 • Hoe reactief is een verbinding?
 • Wat is de relatie tussen de molecuulstructuur van een verbinding en de fysisch-chemische eigenschappen?
 • Wat bepaalt de stabiliteit van een (molecuul)ion?
 • Welke fragmenten van een verbinding kan ik verwachten in een massaspectrum?

Iets voor jou?

Je bent een laboratoriummedewerker, analist of hoofdanalist met een mbo- of bachelorachtergrond. Als onderdeel van jouw werkzaamheden voer je laboratoriuminstrumentvalidaties uit. Je wilt meer inzicht krijgen in de opbouw van organische verbindingen en hoe hun fysisch-chemische, chromatografische en spectrofotometrische eigenschappen worden bepaald door hun molecuulstructuur. Je wilt meer begrijpen van het gedrag en de reactiviteit van verbindingen bij massaspectrometrie. Je wilt je bestaande kennis op dit gebied graag opfrissen en uitbreiden. Ook voor medewerkers, van validatie- en QA-afdelingen die hun kennis over validatie willen uitbreiden, is de cursus geschikt.

Programma

Het programma van de opleiding Kwaliteitsfunctionaris laboratoria bestaat uit 6 bijeenkomsten:

Dag 1: Atomen en het periodieksysteem

 • Introductie
 • Het atoommodel
 • Opbouw en eigenschappen van atomen
 • Eigenschappen periodiek systeem der elementen

Dag 2: Covalente binding en molecuulstructuur

 • Covalente binding in moleculen
 • Valence bond theory en Lewisstructuren
 • Hybridisatie van moleculaire orbitalen
 • Elektronenspectra van moleculen

Dag 3: Functionele groepen, naamgeving en spectrofotometrie

 • Functionele groepen
 • Naamgeving organische verbindingen
 • Conjugatie en spectrofotometrische eigenschappen

Dag 4: Polariteit en oplosbaarheid organische verbindingen

 • Elektronegativiteit en ladingsverdeling in moleculen
 • Dipoolmomenten en polariteit
 • Eigenschappen van vloeistoffen
 • Oplossingen

Dag 5: Zure en basische eigenschappen organische verbindingen

 • Begrippen pH en pKa
 • Herkennen zure en/of basische karakter organische verbindingen
 • Eigenschappen buffers

Dag 6: Toepassing op methodeontwikkeling voor (chromatografische) scheiding

 • Solventen en oplosbaarheid
 • Structuur Activiteit Relaties voor chromatografie
 • Stabiliteit en reactiviteit t.b.v. fragmentatie bij massaspectrometrie

Werkvorm

De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten verspreid over 3 maanden. Per contactdag worden twee onderwerpen behandeld. In de middag wordt altijd het eerste dagdeel van een onderwerp behandeld. Aan de hand van zelfstudieopdrachten maak je je de kennis vervolgens thuis eigen. Je levert de opdrachten in via onze virtuele leeromgeving Blackboard. De docent geeft feedback op je opdracht en komt er verder op de ochtend van de volgende lesdag op terug.

Als leermiddel gebruiken we onder andere het boek ‘Chemistry’ van McMurry en Fay.
Via Blackboard krijg je verder ook de beschikking over digitaal en ander aanvullend studiemateriaal. Tussen de contactmomenten met de docenten kun je altijd een beroep doen op hun ondersteuning.

Studiebelasting

De cursus beslaat totaal 6 bijeenkomsten van 6 uur verspreid over 4 maanden. Daarnaast besteed je per week 10 uur aan zelfstudie. Met een praktijkwerkstuk op je werk ben je verder nog 5 halve dagen bezig. Inclusief het schrijven van het rapport en het voorbereiden van de presentatie van het praktijkwerkstuk bedraagt dat 40 uur. Totaal komt de tijdsinvestering daarmee op circa 140 uur. Verspreid over 16 weken (exclusief vakanties) is dat een weeklast van gemiddeld 8 à 9 uur, inclusief contacttijd.

Diploma

Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om aan de hand van de structuur van een verbinding stofeigenschappen als polariteit, oplosbaarheid en vluchtigheid verklaren. Je kunt voorspellingen doen over het gedrag van stoffen bij chromatografische analyses, monstervoorbewerking en bij spectrofotometrische of massapectrometrische detectie.

Opleidingsplaats en startdata:
Je kunt de opleiding volgen in Breda of Utrecht. De exacte data en locaties vind je op de website.

Studiekosten en inschrijven:
De studiekosten van deze opleiding vind je op de website. Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager via ons telefoonnummer (lokaal tarief).