Bij het werken met bacteriën, virussen of schimmels op het laboratorium is het van belang om veilig te werken. In deze cursus leer je hoe je werkt volgens Veilige Microbiologische Technieken (VMT) en welke risico’s zijn verbonden aan het werken met micro-organismen en biologische agentia. Daarnaast komt ook de achtergrond aan bod, zoals pathogeniteit en virulentie van micro-organismen met de daarbij horende indeling in risicoklassen, gast-gastheer relaties, desinfectie en sterilisatie. Ook genetisch gemodificeerde micro-organismen (GMO’s) en de bijhorende inschaling, biologische en fysische inperking worden behandeld. Voor wie Deze cursus is bedoeld voor laboratoriummedewerkers die werken met micro-organismen en/of werkzaam zijn op laboratoria waar gewerkt wordt met biologische agentia. Wat je leert tijdens deze cursus Veiliige Microbiologische Technieken (VMT) Theorie: * wat zijn biologische agentia (BA) en genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)?; * veilig werken met micro-organismen & algemene VMT regels; * persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen; * inleiding infectiologie; * wet- en regelgeving; * Risicoanalyse bij het werken met micro-organismen * afvalverwerking, desinfectie & sterilisatie; * biologische en fysische inperking; * hoe te handelen bij incidenten. Praktijk: * het maken van een steriele reinstrijk; * het bepalen van het kiemgetal van een bacterieoplossing; * de werking van verschillende desinfectantia; * handhygiëne & overdracht van bacteriën via de huid; * hoe te handelen bij een kleine spill. Meer informatie over data, prijs en programma vind je op onze website. De cursus kan ook worden aangeboden in het Engels of op maat worden aangepast als een groep cursisten uit één bedrijf de cursus wil boeken. Neem contact met ons op via cbd@hsleiden.nl