Avans+, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Met meer dan 200 bachelor-, postbachelor- en masteropleidingen is Avans+ de toonaangevende opleider voor professionals. Persoonlijke benadering en praktisch toepasbare kennisverwerving staan centraal. Diverse locaties door heel Nederland; altijd dichtbij! Ook incompany trajecten. Inleiding Voor je werk is kennis van chemie essentieel. Een klant benadert je met een vraag over de chemische eigenschappen van een product. Of een collega confronteert je met een probleem bij een chemische analyse. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over zuur-base-eigenschappen, het redoxkarakter of UV gevoeligheid. Maar het kan net zo goed gaan over de (water)oplosbaarheid, de vluchtigheid van een product of de stabiliteit. Om goed mee te kunnen denken over oplossingen voor dit soort problemen heb je behoefte aan uitbreiding of opfrissing van de kennis uit je vooropleiding. Met de opleiding Toegepaste chemie voor analytisch chemici verdiep je je op een efficiënte en praktische manier in alle relevante onderwerpen op het gebied van algemene chemie. Via een praktijkopdracht toets je direct of je de nieuwe kennis kan toepassen in je eigen werkomgeving. Met het volgen van deze opleiding breng je je algemene chemische kennis op Bachelorniveau (niveau 5). De opleiding is verder een vervolg op de opleiding Basischemie en vormt een goede basis voor alle cursussen van Avans+ op gebied van Chromatografie, Spectrometrie, Titrimetrie, en Methodeontwikkeling. Iets voor jou? Je werkt op een laboratorium of hebt in je werk op een andere manier te maken met chemische aspecten van producten. Je hebt minimaal een mbo achtergrond, ook op gebied van scheikunde (mbo/havo, niveau 4). Om de effectiviteit van je werkzaamheden te vergroten en de communicatie met klanten en collega’s te bevorderen wil je je kennis over de chemische eigenschappen van verbindingen opfrissen of juist uitbreiden. Je hebt behoefte aan een praktische en goed begeleide instructie. Programma Tijdens deze cursus vergroot je je kennis over de volgende onderwerpen: 1. Atomen en het periodieksysteem + Het atoommodel + Opbouw van atomen + Eigenschappen van atomen + Periodiciteit + De aard van elektromagnetische straling en het elektromagnetische spectrum + Atoomspectra en het profiel van atomaire spectraallijnen 2. Covalente binding en molecuulstructuur + Covalente binding in moleculen + Valence bond theory en Lewisstructuren + Hybridizatie van moleculaire orbitalen + Elektronenspectra van moleculen 3. Polariteit en oplosbaarheid organische verbindingen + Elektronegativiteit en ladingsverdeling in moleculen + Dipoolmomenten en polariteit + Eigenschappen van vloeistoffen + Oplossingen 4. Functionele groepen en naamgeving + Functionele groepen + Naamgeving organische verbindingen + Alkanen, alkenen en alkynen + Cyclische verbindingen + Aromatische verbindingen + Alcoholen, ethers en amines + Carbonyl verbindingen 5. Zuren en basen 1 + Electrolyten + Sterke zuren en basen + Zwakke zuren en basen + Hydratatie + Dissociatie van water + pH 6. Zuren en basen 2 + Evenwichten + pH en pK berekeningen + Bufferoplossingen + Meerwaardige zuren en basen + Zuur-base eigenschappen van zouten 7. Elektrochemie + Oxidatie-reductie reacties + Oxidatie-reductie vergelijkingen + Galvanische cellen en cel potentiaal + Nernst vergelijking + Batterijen + Corrosie + Elektrolyse 8. Anorganische chemie 1: Zouten + Neerslagreacties + Bufferoplossingen inclusief Henderson-Hasselbalch vergelijking 9. Anorganische chemie 2: Reacties in waterig milieu + Zuur-base titraties + Neerslag titraties + Redox titraties + Complexometrische titraties Werkvorm De opleiding bestaat uit 10 contactdagen verspreid over 9 maanden. Per contactdag worden 2 onderwerpen behandeld volgens onderstaand schema: Dag | ochtend | middag 1 | algemene aspecten | periodiek systeem 2 | periodiek systeem | molecuulstructuren 1 3 | molecuulstructuren | functionele groepen 4 | functionele groepen | polariteit 5 | polariteit | zuren en basen 1 Toets 1 6 | zuren en basen 1 | zuren en basen 2 7 | zuren en basen 2 | redoxreacties 8 | redoxreacties | zouten 9 | zouten | titraties 10| titraties | presentatie project Toets 2 In de middag wordt altijd het eerste dagdeel van een onderwerp behandeld. Aan de hand van zelfstudieopdrachten maak je je de kennis vervolgens thuis eigen. Je levert de opdrachten in via onze digitale leeromgeving. De docent geeft feedback op de opdrachten en komt er tijdens de volgende bijeenkomst op terug. Tussen de bijeenkomsten met de docenten kun je altijd een beroep doen op hun ondersteuning. Als leermiddel gebruiken we het boek Chemistry van McMurry en Fay. Via de digitale leeromgeving krijg je verder ook de beschikking over aanvullend studiemateriaal. Om de theorie uit de lessen zo goed mogelijk te kunnen integreren in je eigen praktijk ga je parallel aan de lessen ook een praktijkopdracht uitvoeren op je werk. Dat kan bestaan uit een eigen experimenteel onderzoekje en/of een literatuurstudie, zolang het onderwerp maar relevantie heeft voor je werk en de aspecten van de theorie er voldoende aan bod komen. De keuze van het onderwerp vindt plaats in overleg met ons en met je leidinggevende. Studiebelasting De cursus beslaat totaal 10 lesdagen van 6 uur verspreid over 9 maanden. Daarnaast besteed je per cursusdag nog 10 uur aan zelfstudie. Met het praktijkwerkstuk op je werk ben je 10 halve dagen bezig. Inclusief het schrijven van het rapport en het voorbereiden van de presentatie van de praktijkwerkstuk bedraagt dat 80 uur. Totaal komt de tijdsinvestering daarmee op ca. 250 uur. Verspreid over 40 weken (exclusief vakanties) is dat een weeklast van gemiddeld 6 uur, inclusief contacttijd. Diploma Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een diploma. Resultaat Na afronding van deze opleiding kun je op bachelorniveau (niveau 5): + Eigenschappen van verbindingen als polariteit, vluchtigheid, zuur-, base-, reductor- en oxidator karakter inschatten. + Inhoudelijk meedenken over de chemische aspecten van je dagelijkse werk. + Zelfstandig beslissingen nemen ten aanzien van chemische problemen bijvoorbeeld bij chromatografie, spectrometrie en titrimetrie. Opleidingsplaats en startdata Je kunt de opleiding volgen in Breda of Utrecht. De exacte data en locaties vind je op de website. Studiekosten en inschrijven De studiekosten van deze opleiding vind je op de website. Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding. Meer informatie? Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager via 0900 110 10 10 (lokaal tarief).