Avans+, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Met meer dan 200 bachelor-, postbachelor- en masteropleidingen is Avans+ de toonaangevende opleider voor professionals. Persoonlijke benadering en praktisch toepasbare kennisverwerving staan centraal. Diverse locaties door heel Nederland; altijd dichtbij! Ook incompany trajecten. Inleiding Voor het succesvol uitoefenen van jouw functie zijn niet alleen kennis en technische vaardigheden van belang. De manier waarop je communiceert en samenwerkt zijn net zo belangrijk voor succes. Heb je ambitie om jezelf verder te ontwikkelen en wil je vanuit jouw talenten een waardevolle bijdrage leveren aan jouw organisatie? Dan is deze opleiding echt iets voor jou. Hiermee verwerf je kennis, inzichten, technieken en vaardigheden die nodig zijn om jezelf continu te blijven ontwikkelen en je rol binnen jouw organisatie beter te vervullen. De opleiding bestaat uit 3 modules die je, onder bepaalde voorwaarden, ook afzonderlijk kunt volgen. Iets voor jou? Je werkt minimaal op hbo-niveau en bent een gemotiveerde analist, researchanalist, scientist, supervisor, hoofdanalist, onderzoeker, projectmedewerker, projectleider of laboratoriummanager. Je wilt zich persoonlijk verder ontwikkelen en wel zo dat het direct aansluit bij jouw eigen werksituatie. Je vindt het bovendien prettig dat je daarbij wordt gecoacht door een professional die de laboratoriumomgeving van dichtbij kent. Je bent gemotiveerd om boven jezelf uit te stijgen en met nieuwe kennis over projecten en processen je rol binnen de organisatie nog effectiever in te vullen. Programma Je start met een assessment. Hiermee brengen wij jouw persoonlijke ontwikkeling voor je in kaart. Daarna volgt een coachingsgesprek waarin de testresultaten en persoonlijke leerdoelen worden besproken. Je leert jouw talenten kennen en je krijgt tips hoe je deze effectief kunt inzetten. je leert ook wat jouw valkuilen zijn en hoe je deze kunt vermijden. Na het coachingsgesprek schrijf je jouw persoonlijk ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan vormt je persoonlijke rode draad tijdens de gehele opleiding. Vervolgens volg je 2 modules: de module Projectmanagement en de module Procesmanagement. De modules volg je samen met deelnemers uit verschillende branches en functies. De modules geven je handvatten om je werk op het laboratorium nog efficiënter en effectiever uit te voeren. Tijdens de module Projectmanagement leer je een projectopdracht op te stellen, uit te werken en te beheersen. Daarnaast leer je de voortgang te bewaken en te rapporteren en jouw stakeholders mee te nemen. Je leert tevens hoe je een projectteam effectief kan laten functioneren. Dit wordt steeds betrokken op jouw persoonlijke rol als projectleider. De theorie pas je direct toe door het uitwerken van een eigen project gedurende de module. Wil je meer weten over de inhoud van deze module dan vind je alle uitgebreide informatie hierover op de opleidingspagina. De module Procesmanagement leert je overzicht en inzicht te creëren in de uitdagingen van de afdeling en dit in het perspectief te plaatsen van de doelstellingen van de organisatie. Tevens krijg je inzicht hoe je de toegevoegde waarde van jouw afdeling kan verhogen. Je maakt hiervoor een plan van aanpak welke je na het programma daadwerkelijk in de praktijk kan inzetten. Vanuit de rol van leidinggevende of vanuit de rol als professional heb je zo de handvatten om direct met procesmanagement in de volle breedte te starten. Wil je meer weten over de inhoud van deze module dan vind je alle uitgebreide informatie hierover op de opleidingspagina. Tussen de modules door heb je regelmatig contact met jouw persoonlijke coach. Na de modules integreer je de uitgevoerde opdrachten uit de modules in het verbetervoorstel voor jouw eigen werkomgeving. Het verbetervoorstel en de voortgang van jouw persoonlijke ontwikkeling wordt tijdens een laatste sessie met de coach aangescherpt. Uiteindelijk lever je als eindproduct een waardevol document op voor jezelf en een verbeterplan voor jouw werkomgeving. Werkvorm Je wordt gedurende de gehele opleiding intensief begeleid door jouw coach en de docenten. Deze komen uit de beroepspraktijk, waardoor er een ideale koppeling is tussen theorie en praktijk. Gedurende de opleiding (binnen elke module) voer je aan de hand van gelezen literatuur persoonlijke opdrachten uit, die betrekking hebben op jouw kwaliteiten, jouw leerpunten en hoe je veranderingen kunt initiëren en realiseren binnen jouw eigen werkomgeving. Tijdens de opleidingsdagen worden de opdrachten gepresenteerd aan elkaar. Deelnemers en de docenten geven vervolgens feedback. Daarnaast wordt de theorie verder uitgediept en bediscussieerd. Studiebelasting De opleiding wordt als volgt opgebouwd: + Het maken van verschillende persoonlijkheidstesten + Coachingssessie van 1,5 uur per persoon + Volgen van de module Projectmanagement van 10 weken (7 bijeenkomsten verspreid over 10 weken, daarnaast 6 uur studiebelasting per week) + Tussentijds contact met de persoonlijke coach van 1 uur per persoon + Volgen van de module Procesmanagement van 10 weken (5 bijeenkomsten verspreid over 10 weken, daarnaast 6 uur studiebelasting per week) + Uitwerken van het POP en het integreren van de eindopdrachten van de modules tot een verbetervoorstel voor het bedrijf. Vind in zelfstudie plaats over een periode van 6 weken + Eindgesprek persoonlijk coach 2 uur per persoon. Gedurende de opleiding kun je via email feedback en advies vragen aan jouw coach. De totale doorlooptijd van de opleiding bedraagt 7 maanden. Diploma Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het postbachelor diploma Persoonlijke en professionele ontwikkeling in het laboratorium van Avans+. Indien je een losse module volgt, ontvang je bij succesvolle afronding een certificaat. Resultaat Na afloop van de module Projectmanagement ben je in staat om effectief samen te werken binnen een (multi-)disciplinair team of (project)groep waarbij het realiseren van klantwensen en het oplossen van kwaliteitsvraagstukken centraal staat. Je brengt omvangrijke projecten op een gestructureerde manier tot een goed einde, doordat je projectmatig werken uitstekend beheerst. Jouw teamleden houden je gemotiveerd en in een goede samenwerking blijf je ook jouw opdrachtgever betrekken. Je weet op welke aspecten je moet letten, waar de risico’s liggen en wat belangrijke beslismomenten zijn. Kortom, je hebt de handvatten gekregen die je zocht en je zet deze direct in binnen jouw eigen projecten. Na afloop van module Procesmanagement ben je in staat om een bijdrage te leveren aan zowel de eigen professionele ontwikkeling als het efficiënter en effectiever werken van de organisatie Je bent beter in staat om structuur en focus aan te brengen en mensen te inspireren tot creativiteit en innovatie. Je kunt anderen stimuleren om een nieuwe aanpak te omarmen die leidt tot een structurele verandering. Na het afronden van de gehele opleiding ben je in staat om met het zelf geschreven ontwikkelplan voor jouw organisatie en leidinggevende inzichtelijk te maken hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen, wat en wie je hierbij nodig hebt en wat je daarbij concreet kunt bijdragen aan de organisatie of afdeling. Opleidingsplaats en startdata Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. Je vindt de startdata op de website. Studiekosten en inschrijven De studiekosten van deze opleiding vind je op de website. Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding. Meer informatie? Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager via 0900 110 10 10 (lokaal tarief).