De cursus Methodeontwikkeling in de HPLC is een uitstekend uitgangspunt om uw kennis over methodeontwikkeling en optimalisering van HPLC analyses te verbeteren. U maakt kennis met alle aspecten, technieken en aandachtspunten die hierbij komen kijken.

Voor wie bedoeld?

Deze cursus is interessant voor (hoofd) analisten en medewerkers van analytische laboratoria. U denkt en werkt op bacherlorniveau en hebt ruime kennis en ervaring op het gebied van HPLC. U heeft bijvoorbeeld de cursus Principes en praktijk van de moderne HPLC (niveau 2) en/of (U)HPLC voor gevorderden (niveau 3) gevolgd. Deze cursus is ook geschikt als u werkt in een milieulaboratorium, in de voedings- en genotmiddelen industrie, de chemische industrie en klinische chemie.

Het programma

Tijdens deze cursus maakt u kennis met onderstaande onderwerpen: + Ontwikkeling en optimaliseren van HPLC-scheidingen Uitgaande van de molecuulstructuur worden eigenschappen afgeleid van de polariteit, oplosbaarheid, keuze modifiers, pKa waarden & zuur/base gedrag, effecten eluens pH op de scheiding, spectroscopische eigenschappen. + Methodeontwikkeling van HPLC-analyses Onderwerpen zijn techniekkeuze (HPLC, GC, CE, UV, NMR, titrimetrie), waarbij als uitganspunt de organisch-chemische structuur en fysisch-chemische eigenschappen van de te analyseren verbindingen wordt genomen. Op basis daarvan worden mogelijke eigenschappen afgeleid, die van belang zijn voor de te ontwikkelen HPLC methode, zoals pKa waarde, oplosbaarheid, spectrometrische eigenschappen (mogelijke UV-absorptie). Daarnaast komen de keuze van stationaire en mobiele fase bij HPLC, operationele condities (kolomdimensies, injectievolume, concentratie, detectie, temperatuur), retentie en resolutie, optimalisatie van de scheiding, verbeteren van analysesnelheid, scheiding of gevoeligheid, overdraagbaarheid van gradiëntsystemen, opstellen van systeemtesten en valideerbaarheid van de te ontwikkelen methode aan de orde. + Systematische methodeontwikkeling Aan bod komen methodeontwikkeling, optimalisering van de mobiele fase, optimaliseren van de retentieparameter ruimte, optimaliseren van de selectiviteit, optimaliseringprocedures en expertsystemen. Ook worden testen besproken t.b.v. de robuustheid van de methoden, vergelijking met bestaande methoden aan andere laboratoria.

Bekijk de cursus op de website