Zoveel mogelijk onjuiste analyseresultaten voorkomen? Dan is de cursus Interne en externe QC voor medische laboratoria als methodiek iets voor u. U bestudeert hoe u invulling geeft aan de eisen van NEN-EN-ISO 15189. Bovendien leert u hoe resultaten van externe QC te interpreteren. Basiswoorden zijn statistiek, controlekaarten, ringonderzoeken en evaluaties. De cursus gaat in op alledaagse QC-problemen en geeft direct toepasbare kennis en vaardigheden. U bent Hoofdanalist, kwaliteitscoördinator, researchanalist of medisch laboratoriumspecialist Inhoud 1. Statistische basisbegrippen, zoals precisie, bias, total error, allowable total error. 2. Controleren en beheersen van de kwaliteit van NEN-EN-ISO 15189:2012. 3. Interne QC met aandacht voor algemene grondbeginselen met hun doel en mogelijkheden, actiegrenzen en waarschuwingsgrenzen. 4. Levey-, Jennings-, Westgardregels: uitleg van de regels en hun betekenis, effectiviteit van de regels en snelheid van respons, ARL (average run length). 5. De toepassingsaspecten interne QC: Clsi ep protocol, relatie tot klinische relevantie, niveaus en frequentie van controle, opzetten van een controlekaart, omgaan met effecten o.g.v. verandering van bijvoorbeeld kalibrator, batch en reagens. Omgaan met afwijkingen, correctieve acties en vrijgeven van de resultaten. 6. Externe QC: wat zijn de algemene aspecten? We kijken naar doel, mogelijkheden, Z-score, Youden plot en de eisen aan de methode. 7. Externe QC met SKML: aan bod komen onder andere rapportage, histogrammen, Youden plot, Difference plot, SA score en TE score.