In deze cursus krijgt u het overzicht van de normelementen uit de kwaliteitsnorm ISO/IEC 17020: 2012 voor inspectie-instellingen. Daarnaast leert u alles over de samenhang tussen de verschillende criteria en hoe u op welke wijzen aan criteria kunt voldoen. U bent Kwaliteitscoördinator, manager of (hoofd)inspecteur Inhoud 1. Inleiding: belangrijke kenmerken van de norm. 2. Opzet ISO/IEC 17020:2012: we bespreken de indeling van de norm. 3. Algemene eisen: onpartijdigheid, onafhankelijkheid en geheimhouding. 4. Structurele eisen: in deze module leert u alles over de criteria waarin de administratieve eisen en eisen betreffende organisatie en management zijn geformuleerd. 5. Eisen ten aanzien van middelen: personeel, faciliteiten, apparatuur en uitbesteding. 6. Proceseisen: de criteria die een relatie hebben met vaktechnische aspecten van inspectiewerkzaamheden, zoals inspectiemethoden, behandeling van te inspecteren objecten en monsters, registraties, inspectierapporten en certificaten, klachten en beroep komen aan de orde. 7. Eisen aan het managementsysteem: documentatie, beheer van documenten en registraties, directiebeoordeling, interne audits en corrigerende en preventieve maatregelen. 8. Tenslotte passeren de normatieve bijlage A (onafhankelijkheidseisen) en de informatieve bijlage B (inhoud inspectierapporten en certificaten) de revue.