De cursus ELISA theorie biedt jou de informatie om de principes, problemen en belangrijkste kwaliteitscriteria van ELISA`s te doorgronden

De theoretische achtergronden (onder andere coaten, antigenen en antilichamen, blokkeren en detectie) worden gekoppeld aan de technische evaluatie van een ELISA (sensitiviteit, specificiteit, precisie, juistheid, accuratesse, meetfouten, robuustheid, methoden vergelijken, lot-to-lot variatie). Ook komt de validatie van een ELISA (normaalwaarden, diagnostische sensitiviteit en specificiteit, voorspellende waarde, cut-off waarden) en de kwaliteitseisen en systemen aan bod.

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van research en diagnostiek laboratoria die hun kennis van ELISA`s willen vergroten. In de cursus ELISA theorie doorgronden we de diverse aspecten van ELISA`s en leer je: * wat de kritische aspecten van de stappen in een ELISA zijn; * hoe je een nieuwe ELISA ontwikkelt; * aan welke kwaliteitseisen een ELISA behoort te voldoen; * hoe je een technische evaluatie van een ELISA uitvoert; * hoe je een ELISA valideert voor zijn toepassing; * hoe je stapsgewijs kunt troubleshooten in het geval van suboptimale ELISA`s. In het plantspecifieke lesonderdeel leer je tevens: * welke bemonstering en extractie methodes in een agrobotanisch lab worden gebruikt * welke kwaliteitscontroles in de groene sector worden gebruikt * aan de hand van casus uit de groene sector hoe je stapsgewijs kunt troubleshooten

Meer informatie over data, prijs en programma