Webinar Corona en gebouwbeheer

icon.highlightedarticle.dark Management Laatste wijziging: 8 mei 2023

De meeste organisaties zijn zich aan het voorbereiden op het nieuwe normaal. Daarbij is de 1,5 meter maatgevend. Maar ook ventilatie en goede richtlijnen voor toilethygiene zijn belangrijk. In bijgevoegd webinar wordt goed toegelicht waarom en worden aandachtspunten en richtlijnen gegeven. Het TVVL, kennisplatform voor installatietechniek, heeft ook een duidelijke, begrijpelijke FAQ over gebouwinstallaties in relatie tot Corona opgesteld.

Meer zien icon.arrow--dark

geschreven door

Logo van:Webinar Corona en gebouwbeheer

I. van 't Leven Iris Advies

Specialist in arbeidsomstandigheden in laboratoria Bewust omgaan met gevaarlijke stoffen en biologische agentia Minder fysieke belasting op de werkplek On the road to zero: minder kankerverwekkende stoffen op de werkplek... Lees meer

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over je gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners.

Lees meer