Bij L3Q adviseren we om zuurkasten, waarin intensief gewerkt wordt met oplosmiddelen, te voorzien van opslagkasten volgens NEN-EN-14470 deel 1 Type 90. Deze kasten hebben een brandwerendheid van 90 minuten. Voor de opslag van de “verse chemicaliën” plaatsen we de brandwerende kast direct naast de zuurkast. Voor de “gebruikte chemicaliën” staat de kast eronder. Door een bladdoorvoer te maken in het zuurkastblad, kunnen de “waste chemicals” direct via een trechter in de onderliggende kast worden weggoten. Middels een slim bewakingssysteem wordt u op de hoogte gehouden over de vulstanden van containers. Met deze opstelling zijn de chemicaliën brandveilig bij de zuurkast opgeslagen en worden de transportbewegingen van de chemicaliën in het laboratorium geminimaliseerd. Door het weggieten via de trechters in de zuurkast, komen de oplosmiddelen niet in de ademzone van de laborant en is er een beter spatbeveiliging. Let wel op de stoffenscheiding van onverenigbare combinaties door het plaatsen van de verschillende categorieën stoffen in afzonderlijke lekbakken. Voor iedere te compartimenteren categorie moet er een lekbak aanwezig zijn. Lees vooral ook de PGS-15 even met betrekking tot de maximale hoeveelheden die u mag opslaan in uw labgebouw. En als laatste tip; zorg er voor dat al uw chemicaliën- en gasflessen-opslagkasten 24 uur per dag met een constant debiet worden afgezogen. Peter van Heesewijk – Laboratoriumadvies & ontwerp -L3Q -