Veilig werken met gevaarlijke stoffen

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
255 bekeken 9 januari 2023
Article image of: Veilig werken met gevaarlijke stoffen

De effectiviteit van een veilige technische afzuiging.

Als werkzaamheden met gevaarlijke stoffen niet kunnen worden vermeden, moeten technische beschermende maatregelen worden genomen. De afzuiging vangt stoffen en dampen af bij de bron van het gevaar en voorkomt daarmee dat ze door de ruimte en in de ademzone worden verspreid.

In vrijwel alle sectoren van de industrie, laboratoria en de openbare dienstverlening voeren medewerkers werkzaamheden uit met gevaarlijke stoffen. Zonder effectieve afzuiging van gevaarlijke stoffen, zoals stof en dampen, kunnen deze zich door de ruimte verspreiden en in de ademzone komen en mogelijk aanzienlijke schade aan de gezondheid veroorzaken.

Naleving van het blootstellingsniveau op de werkplek

Als werknemers tijdens het werk blootgesteld (kunnen) worden aan gevaarlijk stoffen, dan is de werkgever verplicht de gevaren op de werkplek te beoordelen en passende beschermende maatregelen te nemen. Voor werkzaamheden met gevaarlijke stoffen geeft het blootstellingsniveau een MAC waarde aan waarbij werknemers de gevaarlijke stof binnenkrijgen. De uitkomst van de blootstellingsbeoordeling moet worden vergeleken met de wettelijke grenswaarde van de betreffende stof of stoffen. Als het blootstellingsniveau hoger blijkt te zijn dan de grenswaarde, moeten direct maatregelen worden genomen.

Rangschikking van beschermende maatregelen volgens het STOP-principe

De term ‘STOP’ bepaalt de volgorde die gevolgd moet worden om de risico’s onder controle te houden. Dit is wat er daarmee in detail bedoeld wordt:

– S – Substitution – T – Technical protective measures
– O – Organizational safeguards – P – Personal protective equipment

De prioritering van beschermende maatregelen wordt van links naar rechts in aflopende volgorde van prioriteit gespecificeerd. Als bronnen van gevaar niet kunnen worden uitgesloten (“S”), worden technische beschermende maatregelen (“T”) toegepast. Denk hierbij aan afzuigsystemen en zuurkasten.

Effectiviteit van afzuigsystemen

Afzuigsystemen verschillen in hun effectiviteit vanwege de verschillende soorten constructie. Vaak wordt voldoende effectiviteit echter alleen bereikt door een combinatie van verschillende maatregelen. Zo blijft een aangebrachte technische beschermingsmaatregel pas op lange termijn effectief als deze regelmatig wordt gecontroleerd en onderhouden.

Bron- of puntafzuiging

Bij lokale afzuiging op de plaats van emissie, bijv. door een afzuigarm of bronafzuiging wordt blootstelling aan de gevaarlijke stoffen verminderd, maar niet uitgesloten. Er moeten aanvullende-maatregelen worden genomen om te voldoen aan de maximaal toegestane grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Zuurkast

Een zuurkast is een effectief afzuigsysteem conform EN 14175-3, waarbij de gebruiker beschermd wordt voor uittredende dampen, mits het schuifraam voldoende gesloten wordt tijdens de werkzaamheden. Dit schuifraam zorgt wel voor een beperking van de bewegingsvrijheid. Metingen van de luchtsnelheid in de raamopening moeten de goede werking aantonen.

Werkplek voor gevaarlijke stoffen met ejectortechniek

De modulaire VARIO-Flow GAP-werkplekken van DENIOS bieden een optimale bronafscherming door schone luchtsluiers aan de boven- en onderzijde van de werkopening. Met een geheel open voorzijde creëert het systeem een veilige én comfortabele werkplek voor uw personeel.

VARIO-Flow werkplek voor gevaarlijke stoffen

VARIO-Flow werkplek voor gevaarlijke stoffen (GAP) van DENIOS zijn geschikt voor activiteiten met chemicaliën die vrij kunnen komen, zoals dampen of stof. Het optimaal op elkaar afgestemde samenspel van toevoer- en afvoerlucht (“push-pull-principe”) zorgt voor een efficiënte veiligheid. De voorgeschreven werkplekvoorwaardes moeten worden nageleefd zodat de medewerkers worden beschermd tegen de blootstelling van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Hoe werkt de GAP-werkplek voor gevaarlijke stoffen?

Het efficiënt en veilig opvangen van gevaarlijke stoffen in een werkplek kan alleen door een optimale combinatie van luchttoevoer en luchtafvoer. Hoe effectief een werkplek de gevaarlijke stoffen kan opvangen is in hoge mate afhankelijk van de bereikte luchtsnelheden van de toegevoerde lucht in de werkplek. Het verhogen van de hoeveelheid toegevoerde lucht heeft ook altijd een verhoging van de hoeveelheid afgevoerde lucht tot gevolg. Om schadelijke stoffen optimaal te kunnen opvangen en afvoeren zijn hoge luchtsnelheden ter hoogte van de werkopening nodig. Alleen met een juiste combinatie wordt voorkomen dat schadelijke stoffen eventueel tegen de achterwand kunnen ‘’botsen’’ en aan de voorkant uit de werkplek kunnen ontsnappen.

Bouw

De VARIO-Flow GAP is verkrijgbaar in 27 uitvoeringen (24 standaard-, 3 Ex-versies) met verschillende afmetingen. Het kan op een bestaand vloeroppervlak worden geplaatst of in modules worden samengevoegd. Er is keuze uit diverse werkbladen, media aansluitingen, een onderstel en onderkasten. In de onderkasten kunnen de benodigde gevaarlijke stoffen direct onder de werkplek veilig worden opgeborgen. Maatwerk uitvoeringen, bijvoorbeeld met weegsteen of wastafel, zijn op aanvraag leverbaar.

Maximaal getest

De VARIO-Flow werkplek voor gevaarlijke stoffen van DENIOS zorgen er met hoge effectiviteit voor dat geen dampen, gassen of zwevende stoffen in de ademzone van de medewerkers kunnen komen. Dit wordt bevestigd door erkende testprocedures.

Testen volgens EN 14175-3

In de norm voor zuurkasten, de (NEN) EN 14175, wordt de testmethode beschreven in deel drie. Hierbij wordt de uittredende emissie vastgesteld waarbij verstoring wordt gesimuleerd. Omdat uitsluitend de testmethode is bepaald en er geen minimumeisen aan zijn verbonden dienen de testgegevens van ieder type zuurkast met het product te worden meegeleverd, zodat het veiligheidsniveau kan worden beoordeeld. Dit niveau is ook op basis voor de periodieke inspecties op locatie, waarbij de zuurkast op praktijkniveau wordt beoordeeld en de resultaten worden vastgesteld in de risico-inventarisatie.

Gravimetrische stofconcentratie (persoonsbeschermingstest)

Bij het testen van diverse Vario-Flow GAP werkplekken is geen waarneembare verhoging van de stofconcentratie buiten het werkgebied van de afzuiginstallatie aangetoond. De meting van de gravimetrische stofconcentratie bewijst: De VARIO-Flow garandeert een uitstekend retentievermogen bij toepassingen met gevaarlijke stoffen.

Kaliumjodide-test

De kaliumjodidetest is ontworpen om de beschermende werking van ingaande luchtstromen in ‘’microbiologische veiligheidswerkbanken’’ te testen op functionaliteit. De speciale testapparatuur is bekend onder de naam KI-discus. Bij deze kaliumjodidetest worden kaliumjodidedeeltjes met grote snelheid rondgeslingerd vanaf een zogenaamde KI-discus en vormen daarmee een zware belasting voor instromende lucht. Na verdamping van de alcohol blijven droge kaliumjodidedeeltjes over. De kenmerken hiervan zijn uniek, waardoor uitkomsten niet verstoord kunnen worden door aanwezigheid van vreemde deeltjes. Bij deze test wordt de KI-spinningdisc (aerosolgenerator) op afstand geplaatst vanaf de binnenrand van de raamopening aan de voorzijde en worden er vier aanzuigmonsterkoppen op een afstand van 150 tot 160 mm van het raam geplaatst.
Om aan te tonen dat de VARIO-Flow GAP afzuigsystemen van DENIOS niet alleen een zeer hoge veiligheid bieden bij werkzaamheden met gevaarlijke vloeistoffen, maar ook bij gevaarlijke poedervormige stoffen, is door de brede toepassing gekozen voor de kaliumjodidetest.

Advies

Heeft u een specifieke toepassing en bent u niet zeker of dit met de VARIO-Flow kan worden uitgevoerd? Op de locatie in Alphen aan den Rijn biedt DENIOS u de mogelijkheid om uzelf te overtuigen van de prestaties van de VARIO-Flow en om deze toepassing in onze eigen showroom te testen.

Bekijk Vario-Flowicon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Veilig werken met gevaarlijke stoffen

DENIOS BV

Visie en missie: Het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen is cruciaal bij het minimaliseren van risico’s voor ons milieu en uw medewerkers. Bovendien draagt het bij aan een leefbare maatschappij... Lees meer