Update SZW lijst per 1 juli 2021

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Update SZW lijst per 1 juli 2021

Op donderdag 1 juli j.l. heeft de Staatscourant de nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Alle stoffen op de SZW lijst hebben een CMR classificatie in Nederland. Wanneer men gebruik maakt van CMR stoffen op de werkplek geldt hiervoor een aanvullende registratie- en vervangingsplicht. Het is dan ook aan te raden om het eigen register te controleren op wijzigingen.

Aanvullende registratie- en vervanginsplicht CMR-stoffen
Stoffen met een CMR classifcatie kunnen op termijn leiden tot kanker (Carcinogeen), de genen (Mutageen) beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting (Reproductietoxisch). De symtomen door blootstelling aan CMR stoffen zijn niet direct meetbaar. Deze komen in bijna alle gevallen pas jaren later tot uiting. Op dit moment bestaat het aantal slachtoffers voor 80% uit gepensioneerden werknemers. Om die reden is elke werkgever verplicht om actief op zoek te gaan naar minder schadelijke alternatieven van een CMR stof. Is vervanging niet mogelijk? Dan moet de werkgever er alles aan doen om de blootstelling te beperken tot het minimale en een registratie bij te houden op persoonsniveau. Dat is op 1 januari 1994 opgenomen in de Arbowet.

Update SZW lijst per 1 juli
Wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie van de SZW lijst -gepubliceerd op 4 januari 2021- zijn te herkennen aan het “•” teken. Hieronder in het kort de belangrijkste wijzigingen per 1 juli jl.

– Natriumdichromaat dihydraat (CASnr 7789-12-0) – samengevoegd met het anhydraat
– Furazolidon (CASnr 67-45-8) – deze stof is een genotoxische carcinogeen volgens de WHO, maar is verwijderd omdat het niet voldoet aan de formele eisen voor opname in de SZW CMR-lijst: er is geen advies van de Gezondheidsraad en de stof is niet opgenomen in Annex VI van CLP.
– Nikkel(II)acetaat tetrahydraat – samengevoegd met het anhydraat

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het op orde krijgen van de CMR registratie? Of wilt u de SZW-lijst ontvangen in Excel? Neem dan gerust contact met mij op via de contactbutton zodat ik u hierbij kan helpen.

Wesley Jacobs icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Update SZW lijst per 1 juli 2021

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over je gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners.

Lees meer