Kojair heeft het belangrijke TÜV-certificaat behaald voor haar nieuwe microbiologische veiligheid werkbank, de “Platinum Line”. Met de toekenning van dit certificaat voldoet Kojair aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van veiligheid en ergonomie. Wat is het TÜV-certificaat EN-12469-2000? De EN-12469-2000 is een belangrijke Europese standaard waarin de minimale prestaties en criteria vastgelegd zijn voor microbiologische veiligheidswerkbanken en voor het werken met micro-organismen. Ook zijn de test procedures uitvoerig vastgelegd. Dit rekening houdend met; de veiligheid van product, gebruiker en omgeving. De EN-12469 standaard, specificeert normatief en informatief de eisen en verwijst hiervoor naar andere Europese standaarden. Voor het ontwerpen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een microbiologische veiligheidswerkbank wordt echter niets vermeld. Dit proces heeft Kojair gewaarborgd in de ISO 9001:2008, die omgezet wordt naar de nieuwe ISO 9001:2015 De Platinum Line is vooruitstrevend en zet de standaard met haar futuristisch ontwerp waarin materiaalkeuzes een belangrijk aandeel heeft. Belangrijke kenmerken zoals; veiligheid, energieverbruik en geluidsniveau behalen niveaus die ongeëvenaard zijn . “Kojair streeft ernaar om haar producten continu en aantoonbaar te verbeteren. Dankzij onze certificeringen hebben onze klanten de bewezen garantie dat hun veiligheid op adequate wijze gewaarborgd” In 2016 is er gestart met het uitgebreide certificeringsproces voor het behalen van het TÜV EN-12469:200 certificaat. Nu het certificaat behaald is, zullen er periodiek audits door de TÜV worden afgenomen. Kojair kiest daarbij in lijn met de visie achter “Het Nieuwe Auditen”. Een combinatie van self-assessments (op de werkvloer), interne audits en externe audits.