Automatisering van de monstervoorbereiding is voor veel laboratoria steeds meer een belangrijk speerpunt. Het spreekt voor zich dat met het elimineren van arbeidsintensieve monstervoorbereidingsstappen zoals bijvoorbeeld voor de (off-line) µSPE analyse van Glyfosaat/AMPA veel tijd wordt bespaard. Glyfosaat is een chemische verbinding uit de groep Fosfaten en ’s werelds meest gebruikte herbicide/bestrijdingsmiddel. Het werd voor het eerst in 1950 gemaakt en gebruikt. Vanaf die tijd is het dus in ons milieu geïntroduceerd. Glyfosaat wordt voornamelijk omgezet door micro-organismen. De afbraak verloopt via de verbinding Aminomethylfosfonzuur (AMPA), dat daarom ook een analytische relevantie krijgt. Beiden worden gecontroleerd in het milieu en inmiddels ook in voedingsmiddelen. Voor deze analyse is LC-MS/MS in combinatie met derivatisering van de analyten de meest gebruikte techniek. De toevoeging van online uSPE biedt twee belangrijke voordelen: • Met één verrijkingsstap worden de haalbare detectie- en bepalingslimieten verbeterd • Methode matrixcomponenten worden verwijderd en neveneffecten zoals iononderdrukking worden verminderd. Dit is vooral voor de LC-MS koppeling een serieus voordeel. Het volledige monstervoorbereidingsproces is met de on-line µSPE oplossing van Instrument Solutions geautomatiseerd. De derivatisering wordt uitgevoerd op de Chronect modules van Axel Semrau, zodat detectiegrenzen, reproduceerbaarheid en ook de factor tijd tot een maximum geoptimaliseerd zijn.