Het team van QAducation is onlangs uitgebreid met Ronald Spruit. Ronald is een specialist in de discipline certificatie waaronder productcertificatie en omschrijft zichzelf als “een creatieve en enthousiaste kennisdeler”. Steeds op zoek naar nieuwe informatie om zijn cursus te verbeteren en relevant te blijven. Ook heeft hij in de vijftien jaar dat hij cursussen geeft een eigen aanpak ontwikkeld. Hij houdt de zaken luchtig en probeert de cursisten op een andere manier naar de norm te laten kijken. Ronald geeft onze nieuwe cursus: ISO/IEC 17065: 2012 praktisch interpreteren, welke bedoeld is voor onder andere NoBo’s. Een NoBo (Notified Body) is een door de overheid aangewezen instelling voor de keuring van producten in het kader van de verplichtingen voor CE-markering. Een NoBo dient geaccrediteerd te zijn conform ISO/IEC 17065: 2012, de norm voor productcertificatie-instellingen. Ben jij kwaliteitscoördinator, manager, medewerker of interne auditor van een productcertificaatinstelling? Dan laat Ronald je in onze nieuwe cursus: 'ISO/IEC 17065: 2012 praktisch interpreteren' ontdekken hoe je start met het praktisch implementeren van deze norm. “Ik ben ervan overtuigd dat als mensen de samenhang zien, de norm makkelijker te begrijpen is.” Aldus Ronald.

Geschreven door
certificatiespecialistcursus