Laboratoriummedewerkers hebben vrijwel dagelijks te maken met privacy-kwesties. Onderzoeksdata moet volgens wettelijke regels worden opgeslagen, verwerkt en (her)gebruikt. Maar hoe moet u hiermee omgaan? Tijdens de webinar ‘Bewust omgaan met persoonlijke data in het lab’, onder leiding van dataspecialist Peter Boogaard, worden pragmatische antwoorden geformuleerd op al uw vragen. Het discussiepanel bestaat uit drie experts en zij brengen de volgende stellingen in: 1. Zonder extern toezicht interpreteert iedereen de AVG richtlijnen op zijn manier. Zorg voor een praktijkgerichte modulaire aanpak vanuit het data perspectief en niet vanuit de bestaande organisatie. Bert Eussen, Datamanagement Genomics bij Erasmus MC 2. Accountability kan zorgen voor grip op (persoons)gegevens en goed datamanagement organisatiebreed Sofie van der Meulen, Senior Supervision Officer bij Autoriteit Persoonsgegevens 3. De AVG gaat over het gebruik van mijn persoonlijke data, ook in het lab Rik Pepermans, onafhankelijk IT-specialist bij Rik Pepermans Consulting U kunt uw eigen privacy vragen ook van te voren sturen naar de organisatie. De experts nemen dit dan mee tijdens het webinar. Dit webinar vindt plaats op donderdag 1 oktober om 14.00 uur. Deelname is kosteloos na registratie.