NEN organiseert op 26 maart 2020 bij RWS (Rijkswaterstaat) Lelystad een introductiebijeenkomst voor de nieuwe norm NEN 7776 voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid. De bijeenkomst wordt georganiseerd om veldwerkbureaus en laboratoria bekend te maken met de inhoud van de norm. In de herziene NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 nl Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria is een nieuwe eis opgenomen waaraan geaccrediteerde laboratoria vanaf 1 september 2020 moeten voldoen. Het gaat om het beschikbaar hebben van de extra bijdrage aan de meetonzekerheid door de (geaccrediteerde) monsterneming. NEN 7779:2018 `Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders - Meetonzekerheid` is al eerder opgesteld voor laboratoria, hiermee kan de meetonzekerheid van een monster worden bepaald na de aankomst in het laboratorium. Naar het voorbeeld van NEN 7779 is nu door een werkgroep Ontw. NEN 7776:2020 Bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid ontwikkeld. Het ontwerp van NEN 7776 is vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 in te zien en te voorzien van commentaar via normontwerpen. Tijdens de bijeenkomst krijgen toekomstige gebruikers informatie over de inhoud en de toepassing van de norm. Tevens is er mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden kan via de evenementenpagina van NEN.

Geschreven door