In de samenleving speelt data een belangrijke rol en bij onderzoek- in de breedste zin van het woord- wordt steeds meer data geproduceerd. Steeds vaker worden beslissingen genomen of ondersteund door data-analyses. Dat kunnen eenvoudige beschrijvende analyses op relatief kleine datasets zijn, zoals de omzetcijfers van een retail bedrijf. Het kunnen ook complexe Artificial Intelligence analyses op grote hoeveelheden data zijn, zoals bijvoorbeeld deep learning algoritmes in zelfsturende auto’s. Naast de technische aspecten spelen ook maatschappelijke of organisatorische aspecten zoals privacy een rol. Ook in laboratoria wordt steeds meer data geproduceerd en geanalyseerd en wordt het omgaan met data steeds belangrijker. Er zijn elektronische labjournaals en tools voor software- en databeheer. Er wordt steeds meer data gedeeld. Deze ontwikkelingen hebben een belangrijke impuls gegeven aan het onderzoek naar COVID-19 en de vaccin ontwikkeling. Hoe ga je hier als onderzoeksgroep of bedrijf mee om en hoe zorg je dat onderzoeksdata beschikbaar en reproduceerbaar blijft voor vervolgonderzoek? In de praktijk blijkt dat niet eenvoudig. Data moet Findable, Accessible, Interoperable en Reusable (FAIR) zijn. Een van de manieren om daar invulling aan te geven is om data stewards op te nemen in onderzoeksteams die ervoor zorgen dat data FAIR wordt èn blijft. Het beroep data steward is enorm in opkomst. Heb je in je werk te maken met data stewardship of wil je werken als data steward? Dan is de Introduction to FAIR data stewardship (startdatum 8 september) van Centrum Bioscience & Diagnostiek van Hogeschool Leiden mogelijk iets voor jou. Op onze website vind je informatie over de cursus en over onze andere cursussen over data stewardship. De cursussen worden in het Engels gegeven zodat mensen van over de hele wereld kunnen aansluiten. “Tijdens de cursus ging een wereld voor me open; ik wist niet dat er zoveel kan met data. Hoe je datastromen voor een organisatie vertaalt en inzet is een interessante vraag.” (Annemiek Hammer, beleidsadviseur onderzoek Hogeschool Leiden en Universitair Docent Toegepaste Taalwetenschap Vrije Universiteit Amsterdam over de cursus Introduction to FAIR data stewardship).

dataFAIRData steward