Hoe kan ik CMR-Stoffen herkennen binnen de organisatie?

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid 449 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Hoe kan ik CMR-Stoffen herkennen binnen de organisatie?
Article image of: Hoe kan ik CMR-Stoffen herkennen binnen de organisatie?

De afkorting CMR staat voor carcinogeen, mutageen en reprotoxisch. Blootstelling aan deze stoffen kan kanker veroorzaken, schade toebrengen aan onze genen of schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht. Uit onderzoek blijkt dat slechts 15% van de organisaties die werken met CMR-Stoffen het beleid hiervoor op orde heeft. Om het aantal slachtoffers in de toekomst te verlagen gaat de Arbeidsinspectie in Nederland ook in 2022 streng controleren op het gebruik ervan. Eerder op dit platform al kennis gedeeld over de aanvullende registratie- en vervangingsplicht. In dit artikel meer informatie over hoe men CMR-Stoffen kan herkennen binnen organisaties.

Carcinogene stoffen
De carcinogenen stoffen kunnen op termijn leiden tot kanker. Deze stoffen zijn te herkennen aan H350 en H351. Hierbij geeft H350 aan dat de stof wetenschappelijk bewezen kankerverwekkend is en H351 geeft aan dat het gaat om een verdachte kankerverwekkende stof.

Mutagene stoffen
De mutagene stoffen kunnen schadelijk zijn voor onze genen. Deze stoffen zijn te herkennen aan H340 en H341. Daarbij staat H340 voor bewezen mutageen en H341 staat voor verdacht mutageen.

Reprotoxische stoffen
De reprotoxische stoffen kunnen schadelijk zijn voor de voortplanting (vrouwen en mannen) of het nageslacht. Deze stoffen zijn te herkennen aan H360xx, H361 en H362. Hierbij staat H360 voor bewezen reprotoxisch en H361 voor verdacht reprotoxisch. De H362 heeft te maken met lactatie. Denk hierbij dat de schadelijke stoffen kunnen worden doorgegeven aan het kind bij het geven van borstvoeding.

SZW-lijst en het veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS)
Om te achterhalen welke stoffen in Nederland een CMR-classificatie hebben kan men de SZW-lijst raadplegen. Op deze lijst staan alle stoffen die in Nederland een CMR-classificatie hebben. In sommige gevallen bevat een gevaarlijke stof geen van de hierboven benoemde H-zinnen, maar kan deze stof toch carcinogeen, mutageen of reprotoxisch zijn. Dat heeft te maken met de lokale wet- en regelgeving in Nederland.

Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld de stoffen ethanol en zwavelzuur. Op basis van de gekoppelde H-zinnen kan niet afgeleid worden of deze stof een CMR-classificatie heeft. Maar deze stoffen staan wel op de SZW-lijst en moeten dus wel zo behandeld worden. Controleer daarom ook altijd rubriek 15 van het VIB/SDS. In deze rubriek staat aangegeven in hoeverre een stof voorkomt op lokale wet- en regelgevende lijsten.

Meer weten over de verschillende categorieën van CMR-stoffen of de extra codering (H360xx)? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie via ons emailadres.

Wesley Jacobs icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Hoe kan ik CMR-Stoffen herkennen binnen de organisatie?

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over je gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners.

Lees meer