Gratis webinar veilig werken met gevaarlijke stoffen op het lab

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Gratis webinar veilig werken met gevaarlijke stoffen op het lab
Article image of: Gratis webinar veilig werken met gevaarlijke stoffen op het lab

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Zij lopen daardoor het risico om ziek te worden. Jaarlijks sterven er naar schatting 4.100 aan beroepsziekten. Daarvan sterven ruim 3.000 mensen door stoffenblootstelling.

Jaarplan 2020 Inspectie SZW
In het eerder door ons gecommuniceerde jaarplan is terug te lezen dat de overheid zich gaat richten op het terugdringen van beroepsziekten door stoffenblootstelling. Het uitgangspunt daarbij is dat bedrijven gaan voldoen aan het 4-stappenmodel, opgesteld door de Inspectie SZW.

Gratis Webinar
Wereldwijd maken ruim 5.000 bedrijven gebruik van Chemwatch om veilig(er) te werken met gevaarlijke stoffen op het lab. Ook in Nederland maken een groot aantal bedrijven gebruik van deze applicatie. Niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar zeker om de medewerkers goed voor te kunnen lichten over de gevaren en risico`s die werken met een gevaarlijke stof met zich mee kan brengen.

Altijd al eens willen weten hoe je Chemwatch kunt gebruiken om veilig te werken met gevaarlijke stoffen op het lab? Of benieuwd hoe je de applicatie kunt gebruiken om invulling te geven aan het 4-stappenmodel? Neem dan via de button contact met ons op om deel te nemen aan de gratis webinar.

Tijd en datum gratis webinar
Vrijdag 3 april van 10.00 – 11.00 uur verzorgen de accountmanagers Wesley Jacobs en Geoffrey de Vlaam de gratis webinar. Deze webinar is geschikt voor geïnteresseerden en gebruikers van de applicatie.

Tot dan.

geschreven door

Logo van:Gratis webinar veilig werken met gevaarlijke stoffen op het lab

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over je gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners.

Lees meer