Onder het motto van diagnose naar prognose wordt in veel landen waar Eurofins is gevestigd genetica al ingezet als technologie van de toekomst om diverse ziekten, waaronder kanker en Alzheimer, te voorspellen en waar mogelijk te voorkomen. Zo wordt het mogelijk de patiënt gericht te behandelen en een bijdrage te leveren aan een kostenefficiënter zorgstelsel. In Nederland bouwt Eurofins sinds 2018 aan een netwerk van klinische laboratoria. Het doel is kwalitatief hoogwaardige en innovatieve diagnostiek op een betaalbare manier toegankelijk te maken voor de Nederlandse markt. Genetisch diagnosticeren Met genetica kunnen levensbedreigende ziekten voortijdig worden opgespoord en voorspeld. “Gemiddeld zal één op de drie mensen in zijn of haar leven een tumor ontwikkelen”, vertelt Jacob Olie, directeur van de Nederlandse tak van Eurofins .“Als we dat van tevoren kunnen voorspellen, kan er veel adequater behandeld worden. Met een genetisch profiel kunnen we bijna exact bepalen welk medicijn er ingezet moet worden en wat de dosis van dat medicijn zal moeten zijn om de aandoening aan te pakken. We kunnen heel specifiek op zoek gaan naar patronen in de genen en die relateren aan ziekten en aandoeningen. Op deze manier kan veel directer en efficiënter zorg worden verleend. En je kunt vroeger diagnosticeren, waardoor eerder met de behandeling begonnen kan worden.” Prenatale scan Aan de hand van hormoonspiegels een burn out voorspellen Binnen de medische zorg vindt er een verschuiving plaats van reactieve naar proactieve diagnostiek. “We zien die trend al ontstaan in landen om ons heen”, vertelt Olie. “Met genetische bepaling kunnen we ons meer richten op preventieve gezondheidszorg. Prenatale screening (NIPT) is hiervan een goed voorbeeld. Een ander voorbeeld is preventieve screening aan de hand van hormoonspiegels op bijvoorbeeld een burn out. Met behulp van moleculaire en klinisch chemische bepalingen, kunnen we veel voorspellen wat een verbetering van de kwaliteit van de zorg betekent.” Jacob Olie, directeur Eurofins: “Met een genetische bepaling kunnen we ons meer gaan focussen op preventieve gezondheidszorg.” Kostenefficiënter behandelen Genetische technologie biedt grote voordelen voor zowel de patiënt als de zorgverlenende instanties. Olie: “Het leidt tot grotere overlevingskansen en een betere kwaliteit van leven omdat de behandelplannen kunnen worden afgestemd op de patiënt. En dat betekent dat er ook kostenefficiënter behandeld kan worden, omdat je maatwerk levert voor de patiënt. In plaats van de standaard chemotherapie in te zetten bij een tumor kan je straks gelijk starten met een andersoortige behandeltherapie omdat uit het genetisch profiel blijkt dat dit beter bij de patiënt past. Het scheelt in de kosten en leidt mogelijk zelfs tot minder bijwerkingen voor de patiënt.” Is Nederland klaar voor deze ontwikkelingen? “We zien steeds meer buitenlandse partijen met heel veel kennis die de Nederlandse markt interessant vinden”, vertelt Olie. “Door de coronacrisis is dat nog eens in een stroomversnelling gekomen. Eurofins heeft het grootste kennisnetwerk in Europa en door onze schaalgrootte kunnen we zorg goedkoper en dus toegankelijker maken. Ons wereldwijde kennisnetwerk zorgt ervoor dat we snel kunnen inspelen op de laatste trends en ontwikkelingen. Het vertrouwen is er. Eurofins wil technologie rondom genetica toegankelijker maken voor de Nederlandse markt om zo de zorg naar een nog hoger niveau te tillen. We willen niet langer alleen diagnoses stellen, maar willen ook prognoses doen om patiënten een effectiever zorgtraject te kunnen bieden. Maatwerk dus.”

Geschreven door
genetica