Google eens het woord ´LIMS` en het resultaat zijn applicaties en aanbieders in alle soorten en maten. Toch is het belangrijk dat u niet te snel voor een LIMS of kwaliteitssysteem kiest, en vooraf al een aantal belangrijke afwegingen in uw keuze betrekt die bepalend zijn voor een juiste keuze. De 3F´s van LIMS bieden u een leidraad om vooraf de criteria te bepalen waaraan een juist laboratorium kwaliteitssysteem dient te voldoen namelijk Focus, Functionaliteit en Flexibiliteit. 1. Focus houdt u door vooraf de meerwaarde van een LIMS te bepalen. Ofwel: welke doelstellingen stelt u aan uw LIMS? 2. Functionaliteit geeft inhoud aan uw focus voor een kwaliteitssysteem. Ofwel: met welke functionaliteiten bereikt u de gestelde doelstellingen? 3. Flexibiliteit bepaalt de schaalbaarheid van de LIMS. Ofwel: in welke mate wilt u zelfstandig uw LIMS kunnen inrichten? Door vooraf de focus, functionaliteiten en mate van flexibiliteit van een dergelijke applicatie te bepalen vrijwaart u zich van onaangename verrassingen. Voorkom dus dat u een applicatie kiest die het werkproces vooraf al vaststelt, in plaats van dat uw laboratoriumproces bepalend is voor de inrichting van uw LIMS. Laat u zich niet afleiden door functionaliteiten die het laboratorium (nog) niet nodig heeft, om achteraf er achter te komen dat de LIMS veel kan behalve datgene waarvoor deze oorspronkelijk bedoeld was. Al deze zaken zijn van grote invloed op de operationele kosten en flexibiliteit van uw laboratorium. Een verdere beschrijving hoe met Focus, Functionaliteit, Flexibiliteit tot een juiste keuze voor LIMS en leverancier te komen, vindt u in de brochure ´Succesvol beginnen met LIMS´. Nieuwsgierig? U kunt deze brochure kosteloos aanvragen via e.bezemer@t-p.com Verdere informatie over lisa.lims het LIMS-platform van t&p vindt u op de website van t&p Triestram & Partner https://www.t-p.com/nl/

Geschreven door
LIMS