Na meer dan twee jaar is het dan zover: de herziene versie van de ISO/IEC 17025 is op de valreep nog in november 2017 gepubliceerd! Dit betekent dat de transitieperiode vanaf nu ingaat en u over maximaal drie jaar vanaf vandaag over moet zijn gegaan op deze nieuwe versie. Diverse docenten van QAducation zijn nauw betrokken geweest bij deze herziening. Wat er veranderd is en wat dit voor uw organisatie betekent, dat vertellen wij u graag. tijdens de cursus ”Transitie ISO/IEC 17025:2017”. Onder andere de volgende vragen zullen in deze cursus beantwoordt worden: - Hoe ziet de nieuwe indeling van de norm eruit? - Wat voor gevolgen heeft dit? - Verschillen en overeenkomsten tussen oude en nieuwe versie van de norm: GAP-analyse - Wat betekent procesgerichtheid? - Hoe om te gaan met risicomanagement? - Hoe invulling te geven aan de nieuwe criteria van de norm? - Moeten we documentair helemaal overnieuw beginnen? QAducation heet u graag van harte welkom op deze cursus.

Geschreven door
Transitie ISO/IEC 17025:2017cursus