Er wordt meer en meer geautomatiseerd en gerobotiseerd binnen de lab wereld. Veelal hebben de instrumentenleveranciers hiervoor standaard oplossingen, maar niet altijd passend of onvoldoende passend. Voor al die gevallen waarbij de leverancier geen opties biedt of wanneer het een ‘lab-eigen’ werkwijze betreft, levert TEB Industrial Projects maatwerk. Een recent voorbeeld is een geautomatiseerd analysesysteem voor het aflezen van butyrometers met betrekking tot het vetgehalte van kaas. Hierin worden een viertal rekjes met 18 buizen met opgeloste kaasmonsters geplaatst en volledig automatisch de vetkolommen gemeten. Dit wordt gedaan met een X-Y gestuurde camera die deze beide niveaus afleest en verrekend tot een vetgehalte. Ook worden door dezelfde camera de barcodes van de rekjes èn de individuele buizen gelezen.