UK
NL
 
               

Alles over en voor de labsector

Zoeken
LABinsights.nl

     

     

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Expertisecenter

Expertisecenter

Het expertisecenter bevat alle (technische) artikelen die in vakblad LABinsights gepubliceerd zijn en alle informatie (productnieuws, leveranciersgegevens) die op de website is geplaatst..
Hiernaast staat de hoofdindeling. Klik op een onderwerp om de informatie in te zien.
Hieronder kunt u zoeken op delen van een woord, of kunt u een onderwerp uit de alfabetische lijst kiezen.

Zoek een onderwerp

Selecteer een onderwerp:

 

Lijst met alle onderwerpen

(Gel)elektroforese { (Gel) Electrophoresis }
(Incubator)Schudders { (Incubator)shakers }
(Pipetteer)robots { Pipetting robots }
(Roteer)verdampers { Rotary evaporators }
2D-buizen { 2D-tubes }
Ademhalingsmaskers { Breathing masks }
Adviesdiensten { Consultancy Services }
Analysestraten (track) { Analysis track }
Architectuur { Architecture }
Atoomabsorptie Spectrometrie (AAS) { Atom absorption Spectrometry (AAS) }
Autosamplers { Autosamplers }
Batterijen, accu’s { Batteries }
Bedrijfsanalyse { Business analysis }
Bedrijfsverbetering { Business improvement }
Beeldvormingsanalyse { Imaging analysis }
Bemonsteringsapparatuur { Sampling equipment }
Beursorganisatie { Trade fair organisations }
Beveiliging, bewaking { Security }
Biomedisch rechtopstaande en omgekeerde microscopen { Biomedical: conventional and inverted microscopes }
Bioreactoren en bioprocessing { Bioreactors and bioprocessing }
Brandveiligheidskasten { Chemical Storage Cabinets }
Broedstoven { Incubators }
buizen { vials }
buizen { tubes }
Business Intelligence software { Business Intelligence software }
CDS, Chromatografie Data Systemen { CDS, Chromatography Data Systems }
Celmanipulatie { Cell manipulation }
Centrifuges { Centrifuges }
Certificeringen { Certifying }
CHNOS analysers { CHNOS analyzers }
CO2-stoven { CO2-incubators }
Dataloggers { Data loggers }
Deeltjesgrootteananalyse { Particle size analysis }
Destructieapparatuur { Digestion technology }
detectoren { detectors }
DNA-hybridisatie { DNA-hybridisation }
DNA-isolatie { DNA-isolation }
Doppers/ontdoppers { Cappers/decappers }
Draadloze monitoring { Wireless monitoring systems }
Droogstoven { Drying ovens }
Elektronisch Lab Journaal { Elektronic Lab Journal }
Flow cytometrie { flow cytometry }
Fourier Transformatie FTIR { Fourier Transformation FT-IR }
Gaschromatografie (GC) GC - MS { Gas chromatography (GC) GC - MS }
Gaschromatografie (GC) GC- MS/MS { Gas chromatography (GC) GC- MS/MS }
Gaschromatografie (GC) GCxGC { Gas chromatography (GC) GCxGC }
Gaschromatografie GC-VUV { Gas chromatography GC-VUV }
Gebruiksartikelen (chemie) { Consumables (chemical) }
Gebruiksartikelen algemeen { Consumables general }
Geluidsonderdrukking { Noise reduction }
Handheld monitoring { Handheld monitoring systems }
Handschoenen { Protective gloves }
Hematologie-analysers { Hematology analysers }
ICP optische emissie spectroscopie (OEM) { ICP, optical emission spectroscopy (OEM) }
Immunochemische analysers { Immunochemical analysers }
Inductively Coupled Plasma (ICP) ICP/MS { ICP - MS }
Industrieel: rechtopstaande microscopen en omgekeerd { Industrial: conventional and inverted microscopes }
Inloop koelsystemen { Walk-in cooling systems }
Inloop vriezers (ULF) { Walk-in freezers (ULF) }
Inspecties, keuringen, audits { Inspections, auditing }
Klimaatkasten { Climate cabinets }
Klinisch chemische analysers { Clinical chemical analysers }
Kolommen { Columns }
Kweekflessen { Breeding bottles }
Kweekschalen { Breeding plates }
Labafzuiginstallaties { Lab ventilation }
Labkoelkasten { Lab refrigerators }
Labontwerp { Lab design }
Laboratoriumbouw { Lab building }
Labstoelen { Lab chairs }
Labtafels { Lab tables }
Lage Energie Elektronen Microscoop (LEEM) { Low-energy electron microscopy (LEEM) }
Laminar downflow booth { Laminar downflow booth }
LES, Lab Execution Systemen { LES, Lab Execution Systems }
LIMS, Lab informatiemanagementsystemen { LIMS, Lab Information Management Systemen }
Logistiek { Logistics }
Massaspectrometrie - magnetische sector MS { Mass spectrometry - magnetic sector MS }
Massaspectrometrie - Orbitrap { Mass Spectrometry Oribtrap }
Massaspectrometrie - single quad { Mass spectrometry - single quad }
Massaspectrometrie - time of flight (tof) { Mass spectrometry - time of flight (tof) }
Massaspectrometrie - triple quad { Mass spectrometry - triple quad }
Meetinstrumentatie { Measurement instruments }
Microarray technologie { Microarray technology }
Microbiologisch veiligheidskabinet { Lab Safety Cabinet }
Microscoopaccessoires { Microscope accessories }
Middleware { Middleware }
mycotoxine { mycotoxin }
Nabij Infrarood Spectrometrie N(IR) { Near Infrared Spectrometry N(IR) }
Next generation sequencing { Next generation sequencing }
Nood- en oogdouches { Emergency showers, eye showers }
Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR) { Nuclear Magnetic Resonance (NMR) }
Omgevingmonitoring (bedraad) { Monitoring systems (wired) }
Onderdelen voor optische instrumenten { Parts for optical Instruments }
Opleidingen { Education }
PCR en thermische-cyclers { PCR en thermal cyclers }
PCR-kits { PCR kits }
Peptide/prote?ne sequencers { Peptide/proteine sequencers }
Personele diensten { HR services }
Pipetpunten { Pipet tips }
Pipetten { Pipettes, Pippets }
Plaatlezers { Plate readers }
Plaatwassers { Plate washers }
Plantenkweekkasten { Plant grow cabinets }
Polari- en refractometers { Polarimeters and refractometers }
Pompen { Pumps }
Projectmanagement { Project management }
Reometrie { Rheometry }
Resonantie Ramanspectroscopie { Resonance Raman Spectroscopy }
Roer-, meng- en maalapparatuur { Stirring-, mixing-, and grinding equipment }
Rooktestapparatuur { Smoke test machine }
Ruimte-compensatie-Raman spectroscopie (SORS) { Spatially offset Raman spectroscopy (SORS) }
Röntgendiffractie-spectroscopie (XRD) { X-ray diffraction spectroscopy (XRD) }
Röntgenfluorescentie-spectroscopie (XRF) { X-ray fluorescent spectroscopy (XRF) }
Scanning elektronen microscopie (SEM) { Scanning Electron microscopes (SEM) }
SERS (Surface Enhanced Raman Scattering) { SERS (Surface Enhanced Raman Scattering) }
Service en onderhoud { Service and maintenance }
Small Angle X-Ray Scattering (SAXS) { Small Angle X-Ray Scattering (SAXS) }
Sneltest { Test kit }
Software-evaluatie { Software evaluation }
Software-selectie { Software selection }
Spoelmachines { Glassware Washers }
Stackers/destackers { Stackers/destackers }
Statistical Data Management Systemen { Statistical Data Management Systems }
Stereomicroscopen { Stereo microscopes }
Sterilisatieapparatuur { Sterilisation equipment }
SurfacePlasmonResonantie-technologie { SurfacePlasmonResonance-technology }
Synthese apparatuur { Synthesis equipment }
Thermostaatbaden { Thermostate baths }
TOC analysers { TOC analyzers }
Transmissie elektronen microscopie (TEM) { Transmissie Electron microscopes (TEM) }
Ultra-low vriezers (ULF) { Ultra low freezers (ULF) }
UV/VIS Spectrometrie { UV/VIS Spectrometry }
vacuüm ultraviolet { VUV vacuum ultraviolet }
Veiligheidsbrillen { Safety glasses }
Veiligheidskabinetten { Safety cabinets }
Vezelanalyse { Fiber analysis }
Viscometrie { Viscometry }
Vloeistofchromatografie (HPLC) LC-MS { Liquid chromatography (HPLC) LC-MS }
Vloeistofchromatografie (HPLC) LCxLC { Liquid chromatography (HPLC) LCxLC }
Vloeistofchromatografie (HPLC) UPLC { Liquid chromatography (HPLC) UPLC }
Waterzuivering { Water purification equipment }
Weegapparatuur { Weighing equipment }
Zuurkasten { Fume hoods }
 
 .
 .
 .