Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

BEDRIJFSPAGINA

Login Laatste update: 01-06-2018
Iris Advies
TEL: +31 26 443 03 53
FAX: +31
Oog voor arbeidsomstandigheden en Milieu
Deurnestraat 127
NL-6843 PP   Arnhem
Contact
0264430353
Mw. Ir. Iris van ’t Leven,
Adviseur en trainer
Specialist in arbeidsomstandigheden in laboratoria
Bewust omgaan met gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Minder fysieke belasting op de werkplek
On the road to zero: minder kankerverwekkende stoffen op de werkplek
Voorbereiden op kleine chemische incidenten
Gestructureerd beleid rond gevaarlijke stoffen
Betrekken en motiveren van medewerkers in gezamenlijke workshops
Ventilatieperikelen beoordelen vanuit een andere hoek
Lichthinder en lichtproblemen aanpakken
Ondersteuning bij wettelijke verplichtingen
Voorbeelden van activiteiten
Samen veiliger werken
Verminder uw fysieke belasting
Training van preventiemedewerkers en kam-medewerkers
photo
Producten, diensten
ergonomie, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, bewustwording, risico-inventarisatie , veiligheid, managementsysteem, persoonlijke bescherming, visuele klachten,
Lees meer
Producten, diensten
ergonomie - fysieke belasting, repeterende bewegingen, werkhouding, pijnklachten, verlichting, stoel, tafel, kar, tillen, lichthinder
gevaarlijke stoffen - chemicalien, brand, explosie, giftig, zeer zorgwekkende stoffen, bijtend, allergie, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen, reproductieschadelijk
biologische agentia - ziekteverekkend, pathogeen, hygiene, besmetting, desinfectie, handdesinfectie, zwanger, borstvoeding, biologisch veiligheidskabinet
bewustwording - veiligheidscultuur, gedrag, draagvlak, ISO 45001, Veiligheidsgilde, TNO, bronaanpak, communicatie, aanspreken, participatie
risico-inventarisatie - gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting, zuurkast, RIE, risicoanalyse, TRA,
veiligheid - BHV, ongevalsanalyse, incident, gevaarlijke stoffen, biologische agentia
managementsysteem - ISO 45001, OHSAS 18001, kwaliteit
persoonlijke bescherming - adembescherming, handschoen, masker, fittest, allergie,
visuele klachten - oogirritatie, oogpijn, oogvermoeidheid, visual strain, oogontspanning, kleurcontrole, visuele controle, visuele stress
Expertises
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Training en advies

Kort nieuws

MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag