UK
NL
 
               

Alles over en voor de labsector

Zoeken
LABinsights.nl

     

     

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Beheer en werken met gevaarlijke stoffen

Stuur per email
Twitter dit bericht
Beheer en werken met gevaarlijke stoffen, Cursus, , Breda
 

Cursus met een duur van 2 dagen, start

op 17-05-2018 in Breda
op in BredaToegang: betaald

INLEIDING
Kenmerk van veel laboratoria is dat er gewerkt wordt met een grote verscheidenheid van gevaarlijke stoffen en producten. De bijkomende gevaren, risico’s en (wettelijke) verplichtingen zijn vaak groot en de ervaring leert dat er bij veel laboratoria nog verbeteringen mogelijk c.q. noodzakelijk zijn. Deze cursus gaat in op het beheer van en werken met gevaarlijke stoffen, zodat het werken met chemicaliën verantwoord is.
Tijdens de cursus leert u hoe u, uitgaande van specifieke kenmerken van uw organisatie, veilig kunt werken met gevaarlijke stoffen. Naast de theorie is de cursus praktisch en concreet en wordt er gewerkt met met praktijkgerichte casussen.
De cursus is ontwikkeld en wordt gegeven door onze gastdocenten Wim van Alphen en Corné Bulkmans van Muopo Inventive consultancy.

IETS VOOR U?
De cursus is bedoeld voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van en het werken met gevaarlijke stoffen voor het laboratorium. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam als milieu- of arbocoördinator, veiligheidsfunctionaris, preventiemedewerker, hoofd laboratorium, hoofd onderhoud of hoofd productie.
De cursus gaat uit van minimaal mbo werk- en denkniveau en u dient al enige kennis en ervaring te hebben op het gebied van gevaarlijke stoffen.

PROGRAMMA
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
+ Wet- en regelgeving
Arbowet, BRZO/ARIE, PGS 15, Seveso richtlijnen, Milieu regelgeving, Reach en GHS/CLP.
+ Organisatie van beheer van gevaarlijke stoffen
Stappenplan (van inkoop tot afval), doel- en taakstellingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tips en valkuilen en informatie management.
+ Registreren
Opbouw registratiesysteem, wettelijke verplichtingen, praktijkvoorbeelden en oefeningen.
+ Inventariseren en beoordelen
Beoordelen producteigenschappen, infor
matiebronnen, beoordelen omgevingsfactoren en exposurescenario’s.
+ Beheersen en implementeren
Technisch, organisatorische en gedragsmatig. Daarnaast aandacht voor de Arbeidshygiënische strategie, bronaanpak, persoonlijke beschermingsmiddelen, voorlichting en toezicht.

WERKVORM
De cursus is praktisch van opzet. Alle onderwerpen worden toegelicht aan de hand van praktijksituaties en discussies met de deelnemers. Een stappenplan om te komen tot beheer van gevaarlijke stoffen specifiek voor laboratoria wordt aangereikt waarbij de deelnemers hun specifieke situatie hierin kunnen onderbrengen.
Per onderdeel wordt gewerkt met een aantal praktijksituaties en u ontvangt een aantal voorbeelden van specifieke onderdelen van het beleid welke geïmplementeerd kunnen worden binnen uw eigen organisatie.
U leert op een praktische manier de theorie direct in de praktijk te brengen.

Meer informatie

Externe link
  ► Externe link

Organisator

 
 .
 .
 .