UK
NL
 
               

Alles over en voor de labsector

Zoeken
LABinsights.nl

     

     

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Interne audit

Stuur per email
Twitter dit bericht
Interne audit, Cursus/training, , Utrecht
 

Cursus/training met een duur van 2 dagen, start

op 08-03-2018 in Utrecht
op in UtrechtToegang: betaald

Binnen het proces van de interne audit, met het doel vast te stellen dat aan de (accreditatie)
eisen en de eigen procedures wordt voldaan, en mogelijkheden tot verbetering van het kwaliteitssysteem te identificeren, is communicatie essentieel. Niet iedereen beschikt over alle vereiste auditorvaardigheden (zie bijvoorbeeld ISO 19011), maar vaardigheden kunnen worden geleerd!
Daarom is er in deze cursus veel aandacht voor communicatieve vaardigheden!

Door middel van het zelf doen van rollenspelen (met de overige cursisten en met een actrice) leert u effectief communiceren tijdens een audit. Dit betreft zowel de verbale als de non-verbale communicatie. Denk daarbij aan uw attitude jegens de auditie (i.e. de persoon die u in het kader van een interne audit gaat interviewen), het omgaan met emoties, het samenvatten van uw bevindingen, en dergelijke.
De cursisten krijgen rollenspellen die aansluiten bij hun eigen werkomgeving: medisch-, test-/ kalibratielaboratorium of inspectie-instelling.
De verschillende vormen van vraagstelling worden behandeld. Het goed kunnen hanteren en combineren van open en gesloten vragen leiden tot het uitvoeren van een effectieve interne audit. De praktijksituatie staat centraal in deze cursus.
Dit unieke concept van Lab-QAcademy is al door vele cursisten als bijzonder leerzaam en plezierig ervaren!

Naast de communicatieve vaardigheden komen alle aspecten van het interne auditproces aan de orde: planning, voorbereiding, relevante steekproeven nemen, afwijkingen formuleren, rapportage, de beoordeling van corrigerende maatregelen en de 4-O-systematiek (Oorzaak, Omvang, Oplosssing, Operationaliteit).

Enige normkennis (bijvoorbeeld ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO 9001, ISO 14001, GLP, GMP) is gewenst.

De cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, inspecteurs, (hoofd) analisten, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau. Deze tweedaagse training is ook geschikt voor bedrijven die ISO 9001 en/of ISO 14001 gecertificeerd zijn en hun interne auditproces willen verbeteren.
Inspecteurs op het gebied van NEN 4400 krijgen vanuit de Stichting Normering Arbeid (SNA) accreditatiepunten voor deze cursus toegekend.

De cursus wordt verzorgd door dr. Cor de Ruiter en drs. Peter Kootstra. Zij hebben samen zo’n 50 jaar ervaring, zo’n 1500 audits wereldwijd uitgevoerd en kennen beide kanten van het accreditatieproces.
Op de tweede dag wordt het team versterkt met een trainingsactrice.

Meer informatie

Externe link
  ► Externe link

Organisator

 
 .
 .
 .